Werkloosheiduitkeringen schrappen helpt jongeren niet aan werk!

In 2015 schaftte de regering Michel de inschakelingsuitkering af. Die uitkering kregen bepaalde jongeren wanneer ze langer dan een jaar naar werk zochten. De foute aanname was dat jongeren makkelijker op de arbeidsmarkt zouden terecht komen, maar dat was fout. De regering bleek doof voor het protest van het ABVV. Ze had nochtans beter geluisterd… Recent onderzoek toont aan dat de maatregel niet werkt. Duizenden jongeren zijn voor niets in de onzekerheid geduwd.

De inschakelingsuitkering werd uitgekeerd aan jongeren ouder dan 25 en aan jongeren onder de 21 en nog geen diploma middelbaar onderwijs hadden. Onderzoekers van de UGent en UCLLouvain onderzochten wat er gebeurde met jongeren na het schrappen. “De resultaten zijn ontnuchterend. Voor kortgeschoolde jongeren zonder diploma middelbaar onderwijs mist de hervorming haar doel volledig. De afschaffing van het recht op uitkering heeft voor de doelgroep geen enkel statistisch significant effect op de tewerkstellingskans, op diplomaverwering of op vroegtijdig schoolverlaten”. Hoger geschoolden vonden door de maatregel makkelijker hun weg naar interimjobs maar dat leidde niet tot duurzame tewerkstelling.

Financiële prikkels werken niet voor mensen die weinig kans maken op de arbeidsmarkt. De onderzoekers stellen dat er een ander beleid nodig is om deze groep te ondersteunen. Voor ABVV blijft dit een strijdpunt. Jongeren in de armoede duwen is slecht beleid.

economisch_inzicht_3 (ugent.be)

 


Go to Top