Werken aan een rechtvaardige transitie in een cementfabriek.

ARGOS is het grootste cementbedrijf van Colombia met een vijftal vestigingen en meer dan 10 000 werknemers   Het bedrijf ontstond 17 jaar geleden uit een fusie van een 5-tal bedrijven. De kameraden van SUTIMAC regelden een bedrijfsbezoek in de grootste vestiging in Cartagena.

SUTIMAC is de grootste vakbond van de bouwsector in Colombia. Ze vinden ARGOS een voorbeeld van degelijke loon- en arbeidsvoorwaarden en dialoog. Elke werknemer heeft een contract onbepaalde duur, de lonen zijn oké en er zijn extralegale voordelen. Ze zetten in op diversiteit en gendergelijkheid. Een keer per maand is er sociaal overleg. Uiteraard zijn er conflicten die soms tot acties leiden maar vakbonden en werkgevers vinden elkaar steeds terug aan de onderhandelingstafel.

ARGOS is een goed voorbeeld maar er zijn weinig hefbomen om dit door te trekken in de hele sector. In Colombia is er geen sectoraal sociaal overleg. Op nationaal niveau is er overleg over het minimumloon. Vervolgens worden er in elk bedrijf afspraken gemaakt. De organisatie van de vakbonden kan nog sterker. Er zijn in Colombia 620 actieve erkende vakbonden. Om zwaarder te kunnen wegen is een gemeenschappelijke aanpak aangewezen.

Vakbonden en werkgevers vinden elkaar aan tafel om een sociale agenda te realiseren en om de ecologische voetafdruk aan te pakken. De vakbond wil niet langer achterophinken in discussies met de werkgevers over het milieu.  Haar leiders beseffen hoe vervuilend de sector is. Veel gebouwen worden in beton opgetrokken. Bij de productie van het bestanddeel cement komt veel CO2 vrij, terwijl dat materiaal moeilijk terug te winnen is. Grote bouwbedrijven zoals Argos … beloven de CO2-uitstoot te verminderen met 12% tegen 2030. Hierin vindt het bedrijf een bondgenoot in de vakbond.

In ARGOS hebben de werkgevers en werknemers het momentum van de fusie aangegrepen om een nieuwe weg in te slaan. De arbeidsverhoudingen waren in de voorlopers van ARGOS niet goed. Ook daar zijn vakbondsleiders vermoord. De wil om van het land iets te maken na het vredesakkoord met de FARC, gaf in ARGOS de inspiratie en de moed om te samen te werken aan een rechtvaardige transitie.

Een ABVV-delegatie bezoekt van 22 oktober tot 2 november de Colombiaanse vakbonden. Ook ABVV-jongeren is mee. ABVV bezoekt diverse projecten en initiatieven ondersteund door ABVV Algemene Centrale, FOS en ISVI Wil je meer lezen over de rechtvaardige tranistie en de vakbonden, dan fijn je zeker inspiratie in dit artikel Wordt Colombia model voor rechtvaardige transitie? – FOS


Go to Top