Wat zijn de regels van de overeenkomsten?

De overeenkomsten

Er zijn 3 verschillende overeenkomsten mogelijk, afhankelijk van het aantal uren dat je op de werkvloer doorbrengt en de opleiding die je gaat volgen.

 • Een stageovereenkomst alternerende opleiding (SAO)
 • Een overeenkomst alternerende opleiding (OAO)
 • Een deeltijdse arbeidsovereenkomst (DA)

Stageovereenkomst alternerende opleiding

 • het lesgedeelte en het werkplekgedeelte samen telt minimaal 28 uur per week
 • je wordt minder dan 20 uur per week gemiddeld op jaarbasis opgeleid op de werkplek
 • je ontvangt geen loon of leervergoeding
 • je bouwt geen rechten op voor sociale zekerheid

Let erop dat je bij deze overeenkomst dus geen vergoeding krijgt. Niet eerlijk vinden wij, en we blijven ons dan ook inzetten voor een systeem waarbij je altijd een vergoeding krijgt voor je uren op de werkplek, ongeacht het aantal.

Overeenkomst alternerende opleiding

  • het lesgedeelte en het werkplekgedeelte vormt samen een voltijdse overeenkomst
  • de arbeidsduur (ook de lessen op school worden als arbeidsduur beschouwd) is gelijk aan de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van je onderneming
  • het bedrijf geeft je een leervergoeding oplopend tot maximaal 674,50 euro per maand.
  • je bouwt een aantal rechten op voor de sociale zekerheid

Deeltijdse arbeidsovereenkomst

De deeltijdse arbeidsovereenkomst wordt afgesloten tussen de leerling en het bedrijf. Voor deze overeenkomst gelden de volgende regels:

 • de overeenkomst omvat enkel het werkplekgedeelte van de opleiding
 • als je opgeleid wordt in een onderneming in de non profitsector waar de werkgever een tegemoetkoming krijgt in de loonkosten (via de sociale maribel) en je zit in de leertijd bij Syntra dan wordt de overeenkomst voor meer dan 20 uur afgesloten
 • leerlingen in het deeltijds beroepsonderwijs die hun opleidingsplaats bij een werkgever met sociale maribel hebben, kunnen een deeltijdse arbeidsovereenkomst van meer of minder dan 20 uur krijgen
 • een deeltijdse arbeidsovereenkomst is ook mogelijk als je een opleiding volgt in een niet-duale studierichting in het deeltijds beroepssecundair onderwijs en je wordt minder dan 20 uur per week op de werkplek opgeleid
 • je ontvangt een loon dat afhankelijk is van de sector waarin je werkt
 • je bouwt sociale rechten op

Go to Top