Wat verdien je als je deeltijds gaat leren en werken?

De stageovereenkomst alternerende opleiding geeft geen recht op een leervergoeding. Met een overeenkomst alternerende opleiding bedraagt je leervergoeding per maand:

 1. 567,00 euro tijdens je eerste opleidingsjaar, als je nog geen getuigschrift hebt van de tweede graad van het secundair onderwijs.
 2. 625,60 euro
  • Het eerste opleidingsjaar als je een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs hebt of
  • Als je je eerste jaar van je duale opleiding hebt gehaald
 3. 674,50 euro als je de volgende jaren, kwalificatiefases of opleidingen met succes hebt afgerond:
  • Als je een studiegetuigschrift van het eerste jaar van de derde graad hebt behaald of
  • Als je twee opleidingsjaren van een duale opleiding hebt behaald (dat mogen ook verschillende opleidingen zijn) of
  • Als je de kwalificatiefase van het BuSO (OV3) hebt behaald

Als je een deeltijdse arbeidsovereenkomst hebt, ontvang je een loon. De hoogte hiervan hangt af van de cao in de sector. Als je wil weten hoeveel je verdient in een bepaalde sector, laat het ons weten.


Go to Top