Jobstudent en kinderbijslag?

 

Ouders ontvangen onvoorwaardelijke kinderbijslag voor hun schoolgaande kinderen tot en met de maand waarin ze 18 worden. Vanaf 1 januari 2019 heet dit het ‘Groeipakket’. Voor jobstudenten worden de regels eenvoudiger. De 475 uur die een student mag werken met een studentenovereenkomst heeft geen invloed op het recht op Groeipakket. Pas op het moment dat een student via een gewoon contract werkt en de normale sociale bijdragen betaalt (vanaf het 476ste uur) mag hij tot 80 uur per maand werken. Ook ‘gelegenheidswerk’ waarbij je wel de normale sociale bijdragen betaalt maar op een lager forfaitair bedrag telt mee voor de 80 uur per maand.  Er wordt dus vanaf 1 januari 2019 geen rekening gehouden met hoeveel een jobstudent verdient.

 

 

 


Andere vragen?

Go to Top