Wat met het contract?

Zorg ervoor dat je een schriftelijke overeenkomst voor tewerkstelling van studenten hebt voordat je begint met werken!

Een schriftelijk contract is nog altijd het beste wapen tegen allerlei misbruiken. Indien je een probleem hebt met je werkgever, heb je iets in handen om op terug te vallen.

Zwart werk goed werk?

Zwartwerk heeft helemaal geen voordelen voor een jobstudent! Als je zonder contract werkt en je werkgever betaalt je niet uit, zie dan maar eens te bewijzen dat je wel degelijk daar aan de slag was. Ook in het geval van een ongeluk op het werk loop je een groot risico.

Alleen je werkgever wordt er beter van terwijl je zelf riskeert in de problemen te geraken. Onvoldoende of zelfs helemaal niet betaald worden, onbetaalde overuren moeten presteren, ontslagen worden zonder geldige reden, zonder opzegperiode of –vergoeding,… het komt allemaal meer voor dan je denkt.

Elektronisch ondertekenen

Een jobstudentencontract moet altijd in drie exemplaren opgemaakt worden: één voor jou, één voor je werkgever en één dat aan de Inspectie moet worden bezorgd. In de praktijk wordt dit laatste meestal vervangen door de digitale aangifte. Zorg er zeker voor dat je zelf een exemplaar hebt, en dat het een exacte kopie is! Doe je een studentenjob via een interim-bureau? Dan moet je voortaan een overeenkomst hebben vóór je aan de slag gaat. Heel belangrijk, want een getekende arbeidsovereenkomst geeft je zekerheid. Bijvoorbeeld over je loon of hoe lang je het werk gaat doen. Maar het verzekert je ook bij een arbeidsongeval. Je contract ondertekenen kan nu ook met je pc of smartphone. Ofwel onderteken je het contract met je elektronische identiteitskaart en je pincode. Je hebt dan wel een kaartlezer nodig. Ofwel kies je voor een paswoord dat je eenmalig moet aanmaken. Alle info vind je op rechtenuitzendkracht.

Proeftijd

Voor een arbeidsovereenkomst voor studenten worden de eerste 3 arbeidsdagen automatisch als proeftijd beschouwd. Deze proeftijd is vast en verplicht. Er kan niet voorzien worden in een kortere of een langere termijn. Tijdens deze eerste 3 arbeidsdagen kunnen zowel werkgever als werknemer de arbeidsovereenkomst beëindigen, zonder opzegging en zonder vergoeding.


Go to Top