Wat is de beroepsinschakelingstijd?

De beroepsinschakelingstijd of kortweg de BIT is de periode die je moet doorlopen voordat je eventueel recht hebt op een inschakelingsuitkering. De BIT duurt 310 dagen ongeacht je leeftijd. Als je een alternerende opleiding hebt gevolgd en je hebt een beroepskwalificatie behaald dan vermindert je BIT met het aantal dagen (behalve de zondagen) dat je leerovereenkomst heeft geduurd. Heb je geen beroepskwalificatie behaald dan vermindert de BIT met de helft van het aantal dagen dat dat je leerovereenkomst heeft geduurd. Je BIT telt in dat geval minstens 155 dagen.

Werk je als jobstudent?

  • Als schoolverlater kan je nog tijdens je laatste vakantie, na het beëindigen van de studies als jobstudent werken tot 30 september. Werk je in juli als jobstudent, dan telt deze periode niet voor je beroepsinschakelingstijd. Gewerkte dagen verlengen of verkorten je beroepsinschakelingstijd niet.

Werk je in augustus of september als jobstudent?

  • Dan loopt je beroepsinschakelingstijd gewoon door. Beter nog : werk je in augustus maar schrijf je je pas in september in als werkzoekende? Dan tellen de dagen in augustus ook al mee als beroepsinschakelingstijd.

Werk je na je studies als gewone werknemer?

  • Begin je in juli voltijds te werken en zijn er van je loon de normale bijdragen voor de sociale zekerheid afgehouden, dan tellen die gewerkte dagen al mee voor de BIT. Ook de periode van gewaarborgd loon in geval van ziekte telt mee.
  • Begin je deeltijds te werken, dan moet je zeker ook melden dat je ingeschreven wil blijven als werkzoekende voor een voltijdse job! Ook dit is heel belangrijk, want anders telt je beroepsinschakelingstijd ook maar deeltijds!
  • Nog anders is het wanneer je een onbetaalde stage loopt of vrijwilligerswerk verricht in het buitenland. Als die langer dan vier weken duurt, ben je niet meer beschikbaar voor de arbeidsmarkt, en kan je beroepsinschakelingstijd opgeschort worden. Als je kan aantonen dat je buitenlandse avontuur je latere kansen op werk écht vergroot, is het mogelijk dat je beroepsinschakelingstijd toch gewoon blijft doorlopen. Overleg met je VDAB of ACTIRIS-consulent.
  • De dagen waarop je beschikbaar bent voor de arbeidsmarkt (uitgezonderd de zondagen), tellen mee voor de BIT.
  • De dagen dat je werkt als zelfstandige in hoofdberoep, uitgezonderd de zondagen, tellen mee voor de BIT, ook de dagen die je in juli hebt gewerkt.

Of volg je een opleiding?

De BIT loopt niet door als je een langdurige opleiding volgt. Hieronder wordt verstaan een opleiding die minimaal 9 maanden duurt en waarbij je gemiddeld 20 uur per week lessen volgt inclusief de stages. 10 uur moet ook daadwerkelijk gerealiseerd worden van maandag tot en met vrijdag.

Ga je op vakantie?

De werkloosheidsreglementering voorziet dat schoolverlaters 4 weken verlof kunnen nemen. Daarom gaat de BIT-periode pas in op 1 augustus in plaats van de dag van de afstudeerdatum. Jongeren kunnen in juli een maand verlof nemen voor de start van de actieve zoektocht naar werk of start van een tewerkstelling. Indien je vanwege een verlofperiode tijdens je BIT gedurende minstens één volle week niet beschikbaar bent voor de arbeidsmarkt moet je je uitschrijven als werkzoekende. Als je weer beschikbaar bent schrijf je je weer in.


Andere vragen?

Go to Top