Wanneer moet je je inschrijven als schoolverlater?

Wanneer je je studies hebt beëindigd op 30 juni, dan kan je beroepsinschakelingstijd ten vroegste beginnen vanaf 1 augustus, en dit ongeacht je leeftijd. Wanneer je je studies hebt beëindigd vóór 30 juni dan kan hij beginnen vanaf je inschrijving als werkzoekende, maar steeds ten vroegste de dag na het echte einde van je studies.

  • Ben je afgestudeerd in juni? Schrijf je in ten laatste in de eerste week van augustus, dan begint je beroepsinschakelingstijd te lopen vanaf 1 augustus. Schrijf je je in na 9 augustus, dan begint hij op de dag dat je je inschrijft. Stop je midden in het schooljaar of studeer je pas in september of later af? Schrijf je zo snel mogelijk in. Je beroepsinschakelingstijd begint immers pas te lopen op de dag van je inschrijving.
  • Vroeger inschrijven mag, het kan je enkel helpen sneller een job te vinden. Bij een tweede zit begint je beroepsinschakelingstijd vanaf de dag van inschrijving, maar ten vroegste na je tweede zit. Schrijf je dus zo snel mogelijk na je tweede zit in. Is het niet erg duidelijk wanneer je tweede zit stopt? Geen probleem, ga in dit geval zo vroeg mogelijk: beter te vroeg dan te laat! Wanneer je deeltijds gaat leren en werken kan het zijn dat je opleiding geheel of gedeeltelijk meetelt voor de beroepsinschakelingstijd. Vraag dit zeker na!
  • Je later inschrijven verspeelt misschien je kans op een job, maar kan ook financieel nadelig zijn. Jezelf een week later inschrijven, betekent bijvoorbeeld dat je recht op uitkering ook pas een week later begint.

Andere vragen?

Go to Top