Groeipakket tijdens de BIT?

Je hebt nog recht op 12 maanden groeipakket na het beëindigen van je studies. Je hoeft om recht te hebben op het groeipakket niet ingeschreven te staan bij de VDAB. Maar let op: een inschrijving bij de VDAB is wel noodzakelijk om je beroepsinschakelingstijd te laten beginnen. Die periode van 12 maanden begint vanaf de einddatum van de zomervakantie ofwel na stopzetting recht omdat je geen student meer bent dus na:

  • De afloop van de tweede zit
  • Het einde van een verplichte stage
  • De afloop van je leercontract
  • Het beëindigen van je laatste studie van minstens 27 studiepunten of het terugbrengen van je studie tot minder dan 27 studiepunten

Er geldt een uitzondering in het diplomajaar. Per opleiding heb je gedurende 1 jaar recht op het groeipakket als je tijdens je diplomajaar voor minder dan 27 studiepunten staat ingeschreven. Bij het indienen van een thesis blijft het recht behouden tot het einde van het academiejaar tenzij je je uitschrijft als student, dit geldt eveneens in een diplomajaar. Pas aansluitend start de periode als schoolverlater.

Heb je bijvoorbeeld na 6 maanden opnieuw recht op het groeipakket omdat je weer naar school gaat, dan wordt de spaarpot van de 12 maanden onderbroken. Je hebt dan gelijk weer recht op het ‘gewone’ groeipakket . Maar op het moment dat je het statuut van leerling, student of stagiair weer verliest, heb je dan nog slechts recht op het resterende aantal maanden, in dit geval 6. Als je aan de voorwaarden voldoet heb je recht tot de maand waarin je 25 wordt.

 

 

 

 


Andere vragen?

Go to Top