Jobstudenten betalen minder belastingen, de 475 uren regel

Hoeveel mag een jobstudent werken per jaar?

Een student kan in totaal 475 uur per kalenderjaar werken aan een verminderd RSZ-tarief (de zogenaamde solidariteitsbijdrage). De periodes moeten niet aaneengesloten zijn en moeten ook niet bij dezelfde werkgever zijn. De 475 uur kunnen vrij gekozen worden, gespreid over het hele jaar.  Dit systeem geeft ook veel flexibiliteit aan de werkgever. Die betaalt voor studentenarbeid al minder belasting maar daarnaast ben je nu als jobstudent ook zeer flexibel inzetbaar. De werkgever hoeft alleen het totaal aantal uren door te geven per kwartaal, zonder begin- of einduur. Of het vereiste minimumaantal van 3 opeenvolgende uren tewerkstelling (uitgezonderd horeca) dan gerespecteerd wordt is erg moeilijk te controleren. Jobstudenten worden hierdoor extra kwetsbaar.

Let op!

Werk jij meer dan toegelaten 475 uur? Vanaf het 476ste uur betaal je het normale belastingtarief. Het is en blijft echter de werkgever die verantwoordelijk is voor een correcte aangifte.

Alle uren, gepresteerd in de periode van 1 april 2020 tot 30 juni 2020, worden dit jaar niet aangerekend op het krediet van 475 uren.
Je mag nog steeds niet werken op de uren dat je normaal les volgt of andere schoolse activiteiten uitvoert.

Ook voor de fiscale kinderaftrek zullen deze inkomsten niet meetellen.

Klopt de telling niet? Neem contact op met een Magik? jongerenmedewerker. De uren die de werkgever ingeeft moeten natuurlijk overeen komen met het aantal uren dat in je schriftelijke studentenovereenkomst staat vermeld.

Jobstudent en solidariteitsbijdrage

Als jobstudent kan je dus genieten van een solidariteitsbijdrage van 2,71% in de plaats van die RSZ-bijdrage van 13,07%. Je werkgever betaalt dan 5,42% bovenop jouw brutoloon aan solidariteitsbijdrage. Deze bijdrage wordt echter niet gelijkgesteld met de RSZ-bijdrage. Je betaalt dus wel een bijdrage maar die geeft geen recht op bijvoorbeeld vakantiegeld.

Als jobstudent betaal je dus de solidariteitsbijdrage van 2,71% op je brutoloon als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  1. Je werkt met een schriftelijke overeenkomst voor tewerkstelling van studenten.
  2. Je werkt niet meer dan 475 uur per kalenderjaar.
  3. Je werkt enkel tijdens de periodes van niet-verplichte aanwezigheid in de school.

Je kan via Student at Work zien hoeveel uren je al hebt gewerkt. Je logt gratis in met je elektronische identiteitskaart of via een federaal token om toegang te krijgen tot al je gegevens. Beschik je over een gebruikersnaam en paswoord, dan krijg je een beperkte toegang. Op deze website vind je een overzicht van je gewerkte uren en kan je eventueel een attest voor je werkgever opvragen en printen. De werkgever kan niet zien bij welke andere werkgevers je al hebt gewerkt en wanneer. Op het attest voor de werkgever staat ook voor hem een toegangscode.


Andere vragen?

Go to Top