Hoeveel verdient een jobstudent?

Eigenlijk bestaat er niet zoiets als het “jobstudentenloon”. Het loon dat je als jobstudent verdient, is afhankelijk van onder meer je leeftijd en de functie die je uitoefent. Het loon van de jobstudent wordt bovendien gebaseerd op de afspraken die voor de sector zijn vastgelegd in een CAO (Collectieve Arbeids Overeenkomst). Indien er voor de sector geen afspraken gemaakt zijn, moet de jobstudent minstens het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen krijgen. Je werkgever mag je in geen geval nog minder betalen.

Wij geven je een overzicht van het bruto minimumloon en het daarvan afgeleide bruto jeugdloon, voor werknemers die jonger zijn dan 21 jaar en die tenminste 1 maand werken (cijfers januari 2021).

Leeftijd Percentage Maandloon Uurloon
21 100 % € 1.691,40 € 10,27
20 94 % € 1.589,92 € 9,65
19 88 % € 1.488,43 € 9,04
18 82 % € 1.386,95 € 8,42
17 76 % € 1.285,46 € 7,81
16 70 % € 1.183,98 € 7,19
15 70 % € 1.183,98 € 7,19

 


Andere vragen?

Go to Top