Hoeveel vakantie heb je in het duaal leren?

Zit je in

  • het deeltijds beroepssecundair onderwijs
  • de leertijd (sommige opleidingen via Syntra)
  • de kwalificatiefase en integratiefase van het buitengewoon secundair onderwijs opleidingsvorm 3
  • het eerste en tweede leerjaar van de derde graad van het voltijds secundair onderwijs

dan heb je vrij in alle schoolvakanties (herfstvakantie, kerstvakantie, krokusvakantie, paasvakantie en zomervakantie).

Leerlingen in

  • een duale opleiding secundair na secundair (Se-n-Se)
  • het derde leerjaar van de derde graad van het voltijds secundair onderwijs

hebben vanaf 1 september recht op 6 schoolvakantieweken.

Betaalde vakantiedagen

Leerlingen met een overeenkomst alternerende opleiding bouwen net zoals gewone werknemers recht op betaalde vakantiedagen op. Deze vakantiedagen moet je opnemen tijdens de schoolvakanties.

Privésector

In de privésector bouw je door te werken je recht op betaalde vakantie op. Dit wordt het vakantiedienstjaar genoemd. Het jaar daarna, in het vakantiejaar, mag je ze opnemen. Niet alleen de dagen in de onderneming tellen, maar ook de dagen dat je op school zat. Onbetaalde vakantiedagen tijdens de schoolvakantie tellen weer niet mee. Dus dat betekent dat je geen recht zal hebben op 20 dagen, wat het geval zou zijn bij een geheel gepresteerd jaar. Het zal altijd iets minder zijn.

  • Leerling-arbeider

Ben je een leerling-arbeider dan betaalt het vakantiefonds waarbij je bent aangesloten je vakantiegeld, of de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie. De leerling moet aangeven wanneer hij zijn betaalde vakantiedagen opneemt. Op die dagen hoeft de werkgever je geen leervergoeding te betalen.

  • Leerling-bediende

Voor een leerling-bediende moet de werkgever het vakantiegeld betalen.

Publieke sector

Leerlingen hebben recht op dezelfde regeling als die wordt toegepast voor het contractuele personeel. Al naar gelang de overheidsdienst waarvoor je werkt zal je vakantierechten opbouwen in het vakantiedienstjaar of in het huidige kalenderjaar.

Ook bij de overheidsdiensten zal de opgebouwde vakantie iets minder zijn dan 20 dagen.


Andere vragen?

Go to Top