Hoeveel krijg je?

Bij de berekening houdt de werkloosheidsdienst rekening met je gezinstoestand en je leeftijd. Er bestaan 4 verschillende categorieën. Het is dus belangrijk dat je bij je inschrijving als werkzoekende precies aangeeft waar en met wie je eventueel samenwoont. De werkloosheidsdienst berekent op basis van deze gegevens je uitkering. Als er iets verandert moet je dat zo snel mogelijk doorgeven. Als je dat niet doet loop je het risico een boete te krijgen.

Samenwonenden met gezinslast

55,38 euro per dag 1.439,88 euro per maand.

Alleenwonenden

jonger dan 18 jaar:
15,29 euro per dag 397,54 euro per maand

van 18 tot 20 jaar:
24,04 euro per dag 625,04 euro per maand

vanaf 21 jaar:
41,25 euro per dag 1072,50 euro per maand

Samenwonenden

jonger dan 18 jaar:
12,66 euro per dag 329,16 euro per maand

18 jaar en ouder:
20,19 euro per dag 524,94 euro per maand

Bevoorrechte samenwonenden
(je partner heeft alleen maar een vervangingsinkomen)

jonger dan 18 jaar:
14,13 euro per dag 367,38 euro per maand

18 jaar en ouder:
22,69 euro per dag 589,94 euro per maand

Hoe lang?

Je hebt tot 3 jaar recht op een inschakelingsuitkering als je aan de voorwaarden blijft voldoen. In sommige gevallen kan deze periode verlengd worden met maximum 3 jaar. Er zijn ook leeftijdsbeperkingen, eenmaal je 25 bent kan je geen inschakelingsuitkering meer aanvragen, tenzij in bepaalde gevallen van overmacht of tewerkstelling. Met overmacht wordt bijvoorbeeld een periode van ziekte bedoeld.


Andere vragen?

Go to Top