En wat zijn je rechten?

Met een stageovereenkomst alternerende opleiding bouw je geen sociale rechten op. Met een overeenkomst alternerende opleiding en met een deeltijdse arbeidsovereenkomst doe je dat wel:

  • De duur van de overeenkomst vanaf januari van het jaar waarin je je 19e verjaardag viert, wordt meegenomen in je pensioenberekening
  • De duur van de overeenkomst wordt geheel of gedeeltelijk afgetrokken van de beroepsinschakelingstijd (BIT). De BIT is de periode van 310 dagen die je moet doorlopen voordat je recht hebt op een inschakelingsuitkering
  • Als je genoeg dagen hebt gewerkt heb je recht op een werkloosheidsuitkering

Wil je meer info over de voorwaarden voor een werkloosheidsuitkering? Geef ons een seintje!


Go to Top