De inschakelingsuitkering

Onmiddellijk na je beroepsinschakelingstijd kom je persoonlijk naar de werkloosheidsdienst van het ABVV om een uitkeringsaanvraag in te dienen. Je hebt hiervoor een week de tijd na het einde van je beroepsinschakelingstijd. De werkloosheidsdienst opent je dossier en bezorgt je aanvraag volledig, correct en zo snel mogelijk bij de RVA, zodat je tijdig kan worden uitbetaald.

Welke documenten heb je nodig voor je aanvraag?

 • Je identiteitskaart
 • Je bankrekeningnummer
 • Het formulier C 109/36-aanvraag. Vul deel I ‘verklaring van de jongere en uitkeringsaanvraag’ in en onderteken
 • De tweede positieve evaluatie die je via de post ontvangt van VDAB
 • Het attest ‘aanvraag inschakelingsuitkeringen C109/36’ dat bewijst dat je tijdens je beroepsinschakelingstijd ingeschreven was als werkzoekende bij VDAB. Je krijgt dit attest van je bemiddelaar of ontvangt het -samen met je tweede positieve evaluatie- via de post.
 • Je inschrijvingsbewijs waarop staat dat je beroepsinschakelingstijd voorbij is. Er zijn 2 manieren om dit bewijs te verkrijgen:
  • Via ‘Mijn Loopbaan’, je online dossier bij VDAB, klik op ‘print je inschrijvingsbewijs’ of ‘laat het thuis bezorgen via de post’.
  • Bel naar het gratis nummer 0800 30700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur). De consulent mailt je het inschrijfbewijs of stuurt het je op per post.
 • Een bewijs van je studies:
  • Voor het hoger onderwijs een kopie van je bachelor of master diploma
  • Voor het secundair onderwijs in België gevolgd: Het C109/36-attest ‘bewijs van studies’ dat je vroegere school moet invullen en ondertekenen.
  • Als je in buitenland hebt gestudeerd of je getuigschrift van het secundair onderwijs hebt behaald bij de examencommissie: de C109/36-bijlage die je zelf moet invullen.
 • Je C4 als je hebt gewerkt tijdens je beroepsinschakelingstijd. Dit is het document dat je van je werkgever krijgt op het einde van je tewerkstelling. Ook als je een interimjob deed heb je recht op een C4.

Blauwe controlekaart

Als je de aanvraag gedaan hebt krijg je een controlekaart. Deze moet je altijd bij je houden en invullen volgens de uitleg die je gekregen hebt. Op basis van die kaart word je uitbetaald. Je geeft erop aan of je in die maand ziek bent geweest, verlof hebt genomen of om een andere reden niet beschikbaar was om te gaan werken. Die kaart lever je op het eind van de maand terug in. De werkloosheidsdienst van het ABVV kan niet uitbetalen als er geen handtekening is gezet, geen vignet is geplakt of als er wijzigingen of doorhalingen op je kaart staan. Heb je je ergens vergist? Vul dan een nieuwe kaart in. Je kan er ook voor kiezen je controlekaart elektronisch in te vullen. Om je persoonlijke gegevens maximaal te beschermen gebeurt dat via een beveiligde site van de Sociale Zekerheid. De kaart op je scherm ziet er hetzelfde uit als de papieren kaart.

Als je recht hebt op uitkering:

 • blijf je ingeschreven als werkzoekende bij de VDAB
 • ben je beschikbaar voor de arbeidsmarkt
 • verblijf je in België tenzij je een vrijstelling hebt

En als je ziek bent?

Als je ziek bent, dan moet je de ziekteperiode op je controlekaart aanduiden met een ‘z’. Breng ook je ziekenfonds binnen de 2 dagen op de hoogte. Indien de werkloosheidsperiode gedurende 28 opeenvolgende dagen onderbroken werd bijvoorbeeld door ziekte, vakantie, of arbeid, dan moet je jezelf daarna opnieuw inschrijven als werkzoekende bij de VDAB. Met je inschrijvingsbewijs ga je naar het ABVV om een nieuwe aanvraag te doen.


Andere vragen?

Go to Top