Ben je jonger dan 21 jaar?

Welke diploma’s geven recht voor -21 jarigen?

Ben je jonger dan 21 bij je aanvraag, dan moet je ook één van de volgende diploma’s of getuigschriften behaald hebben:

 • Diploma secundair onderwijs.
 • Studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs.
 • Studiegetuigschrift van het derde leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs.
 • Certificaat van een opleiding secundair na secundair.
 • Certificaat na alle gevolgde modules van een volledige opleiding in het volwassenenonderwijs, in een centrum voor basiseducatie (CBE) of voor volwassenenonderwijs (CVO), of in het stelsel van Leren en Werken.
 • Getuigschrift van de leertijd.
 • Getuigschrift van de opleiding van het buitengewoon secundair onderwijs, opleidingsvorm 3.
 • Getuigschrift van de alternerende beroepsopleiding van het buitengewoon secundair onderwijs, opleidingsvorm 3.
 • Getuigschrift van verworven competenties van het buitengewoon secundair onderwijs, opleidingsvorm 3.
 • Attest van verworven bekwaamheden van het buitengewoon secundair onderwijs, opleidingsvorm 3.
 • Attest bedrijfsbeheer.

Neem dus zeker een kopie mee voor je aanvraag!


Andere vragen?

Go to Top