Ben je nog helemaal mee met de aanvraag voor een studietoelage?

Heb je recht op een studietoelage? Of weet je het niet goed? Contacteer een ABVV-jongerenmedewerker bij jou in de buurt. Die kan je precies vertellen of je een aanvraag kan doen. Voor leerlingen in het kleuter-, het lager en het secundair onderwijs, het buitengewoon onderwijs en de opleiding HBO 5 verpleegkunde valt de schooltoeslag onder het Groeipakket, de nieuwe naam van de kinderbijslag. Voor leerlingen in het hoger onderwijs blijft de Afdeling Studietoelagen de uitbetaling doen.

Voor schoolgaande kinderen in het Groeipakket:

De schoolbonus

  • wordt automatisch toegekend aan elk kind dat recht heeft op het basisbedrag in juli
  • uitbetaling is in augustus
  • ook de kinderen die nog niet naar school gaan ontvangen de schoolbonus
  • het bedrag hangt af van de leeftijd

0 – 4 jaar  21,65 euro

5 – 11 jaar 37,88 euro

12 – 17  jaar 54,12

18 – 25 jaar 64,94

De kleutertoeslag

De kleutertoeslag is voor alle kleuters van 3 en 4 jaar die naar de kleuterschool gaan. De toeslag bedraagt 140,72 euro per jaar.

De schooltoeslag

De schooltoeslag vervangt de studietoelage voor deze groep leerlingen. De schooltoeslag is inkomensafhankelijk en wordt toegekend onder pedagogische voorwaarden en nationaliteitsvoorwaarden. De toeslag wordt automatisch toegekend voor kinderen die in Vlaanderen wonen. Voor kinderen die buiten Vlaanderen wonen kan je best zelf een aanvraag indienen. Een overzicht van de bedragen vind je hier.

Hoger Onderwijs

Voor kinderen in het hoger onderwijs blijft de Afdeling Studietoelagen verantwoordelijk voor de aanvragen van een studietoelage.

Zodra je dossier is geregistreerd krijg je daarvan een seintje. De afdeling School- en Studietoelagen kijkt na of je alles correct en volledig hebt ingevuld en of alle gevraagde documenten erbij zitten. Als je al eerder een aanvraag deed wordt je aanvraag automatisch opgestart. Je krijgt daarvan bericht via brief of mail. Je moet dan alleen maar controleren of alle gegevens op het online formulier kloppen.

Alles compleet en je hebt recht? Dan wordt de toelage betaald. Studenten in het hoger onderwijs krijgen het geld rechtstreeks op hun bankrekening.

Niet compleet? Dan krijg je een berichtje met de vraag om alsnog de ontbrekende informatie op te sturen. Ook wijzigingen bijvoorbeeld in je inkomen of gezinssituatie moet je gelijk schriftelijk melden.

Kijk voor meer info op studietoelagen.be.

Nog vragen? Niet duidelijk?