Respect en Rechten

Op een zondagmiddag treffen we een groep vrouwen in een vakbondslokaal in Cartagena. De vrouwen volgen een vorming georganiseerd door SINTRAIMAGRA. De vakbond van het huishoudpersoneel. De vrouwen zijn dikwijls niet op de hoogte van hun sociale rechten zoals het wettelijke minimumloon. Ze werken dikwijls alleen en door hun zwakke positie zijn ze zeer kwetsbaar voor seksueel misbruik.

Met steun van ABVV Algemene Centrale en FOS loopt er al verschillende jaren een vormingsprogramma voor deze vrouwen.  Het is een train de trainerprogramma. De vrouwen die de vorming geven, hebben ooit zelf de vorming gevolgd. Het doel is dat de vrouwen van vandaag andere vrouwen informeren en vormen.

Tijdens de vorming leren de vrouwen over hun sociale rechten.  Er is daarnaast veel aandacht voor het persoonlijke. Vele vrouwen dragen een zware rugzak met zich mee. Er is in het programma daarom veel aandacht voor zelfrespect en het versterken van de groep. Zo staan ze sterker om mee op te komen voor hun rechten. Bij hun werkgever en bij de syndicale actie.

Meer info over het project vind je op  Hoed af, moedige en strijdvaardige dames! – FOS

Een ABVV-delegatie bezoekt van 22 oktober tot 2 november de Colombiaanse vakbonden. Ook ABVV-jongeren is mee. ABVV bezoekt diverse projecten en initiatieven ondersteund door ABVV Algemene Centrale, FOS en ISVI


Go to Top