Privacyverklaring

ABVV-Jongeren wordt persoonlijk

Wat is ABVV-Jongeren?

ABVV-Jongeren is de jongerenorganisatie van het Vlaams ABVV. ABVV-Jongeren komt op voor de belangen van jongeren. ABVV-Jongeren informeert jongeren en ouders over onderwerpen die te maken hebben met de overstap van school naar werk, bijvoorbeeld over studentenarbeid, duaal leren, je eerste job of de jeugdvakantie. Om onze opdracht zo goed mogelijk uit te voeren, hebben wij een aantal persoonlijke gegevens nodig zoals je naam of de naam van je school of werkgever.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn de gegevens waarmee je te identificeren bent. Dat kan gaan over je naam, waar je woont of naar school gaat, telefoonnummer of mailadres. Maar ook foto’s zijn een persoonsgegeven. Persoonsgegevens kunnen informatie bevatten die echt wel privé is, bijvoorbeeld over je gezondheid of je politieke opvattingen.

Hoe krijgt ABVV-Jongeren deze persoonsgegevens?

We krijgen gegevens wanneer jij ons die geeft om je verder te helpen, wanneer je ons een vraag stelt of lid wordt. Wij krijgen ook gegevens over jou als je ouders een vraag stellen of als jouw school een infosessie aanvraagt. We krijgen je gegevens via persoonlijk contact, telefoon, facebook-chat, mail of website.

Waarom heeft ABVV-Jongeren persoonsgegevens nodig?

Als je een vraag aan ons stelt, hebben wij informatie nodig om zo goed mogelijk op die vraag te antwoorden. We gebruiken je persoonlijke gegevens enkel voor het doel waarvoor je deze gegeven hebt. We hebben gegevens nodig:

  • om een nieuwsbrief of brochures te versturen
  • om informatie te geven
  • om vragen te beantwoorden bijvoorbeeld over je werk, je studentenjob, je opleiding en je rechten en plichten bij de overstap van school naar werk
  • om vormingen en infosessies te geven
  • om syndicale activiteiten te organiseren
  • om je lid te maken

Welke persoonsgegevens gebruikt ABVV-Jongeren?

ABVV-Jongeren gebruikt de volgende persoonsgegevens: naam, voornaam, geboortedatum, geslacht, adres, e-mail, telefoonnummer, statuut (bijvoorbeeld werknemer, student, interim, werkloos, arbeidsongeschikt), gegevens over je werkgever of je school en foto’s van acties.

Lidmaatschap ABVV-Jongeren

Als je lid wordt van ABVV-Jongeren heb je recht op alle voordelen van een lidmaatschap van het ABVV. Zodra je een vraag hebt of hulp nodig hebt, dan gebruiken we de informatie die je ons gaf om je zo goed mogelijk te helpen. Zo moet je die niet telkens opnieuw geven.

Maar het betekent ook dat andere diensten van het ABVV behalve ABVV-Jongeren jouw gegevens kunnen inzien. Als je na je studies werkloos wordt of begint met werken, word je lid van een beroepscentrale van de sector waarin je werkt of werk zoekt. De specialisten die werken voor de centrale komen vanaf dan op voor je rechten en aan hen kan je vragen stellen over je recht op vakantiedagen bij je eerste werkgever of over een uitkering bij RVA of ziekenfonds bijvoorbeeld. Op dat moment hebben ook zij weer informatie nodig om je zo goed mogelijk vooruit te kunnen helpen. Zij kunnen je zelf contacteren om je meer uitleg te geven over hun diensten en jij kan hen zelf natuurlijk vragen stellen als lid.

Wie heeft zicht op jouw gegevens?

Alleen de medewerkers die betrokken zijn bij je dossier en die vanuit hun functie jouw informatie moeten kunnen inzien, kunnen bij jouw gegevens. Deze medewerkers zijn gehouden aan geheimhouding. We zorgen er ook voor dat mensen die niets met jouw persoonlijke informatie te maken hebben, die niet kunnen inkijken. We zorgen voor een goede beveiliging en we geven je gegevens nooit door zonder jouw toestemming.

Hoe lang houden we jouw gegevens bij?

We houden je gegevens bij zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn. Gegevens over je lidmaatschap: tot 5 jaar na einde lidmaatschap;  inschrijving activiteit of vorming: tot 1 jaar na inschrijving; aanvraag brochure: tot de brochure verstuurd is; beeldmateriaal: archivering na 10 jaar; gegevens over een vraag: tot 1 jaar na je vraag zodat je niet alles opnieuw zou moeten doorgeven als je een nieuwe vraag hebt.

Je rechten?

De privacywetgeving (GDPR) geeft jou heel wat rechten, je leest er alles over op  https://www.ikbeslis.be/jongeren/avg/welke-rechten-heb-je. Ook bij ABVV-Jongeren en het ABVV kan je inzage krijgen, je gegevens laten aanpassen, je toestemming intrekken of je gegevens laten wissen.

Hoe je rechten laten gelden?

ABVV-Jongeren maakt deel uit van het Vlaams ABVV. Als je vragen hebt over ons privacybeleid, je inzagerecht wil gebruiken, je gegevens wil laten wissen of veranderen, dan kan je contact opnemen met de Data Protection Officer van het Vlaams ABVV: Vlaams ABVV ter attentie van de DPO, Hoogstraat 42, 1000 Brussel of een mailtje sturen naar DPO@vlaamsabvv.be. Uitschrijven voor de nieuwsbrief doe je door op een link te klikken onderaan in de nieuwsbrief zelf.

Cookies

Deze site maakt beperkt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden met een unieke code die, tijdens je bezoek aan een website, op je computer of toestel worden opgeslagen.

Cookies zorgen er onder meer voor dat:

  • de website je browser (bv. Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Safari) herkent
  • het surfen op de site snel en vlot verloopt
  • je persoonlijke instellingen en voorkeuren worden bijgehouden

Cookies kunnen ook worden geplaatst om het gebruik van een site te meten (Google analytics).

Een website kan enkel de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft. Hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op je computer bevindt. Via je computerinstellingen kan je het gebruik van cookies uitschakelen. Zowel het vooraf weigeren van cookies als het verwijderen van eerder geïnstalleerde cookies is mogelijk.

Indien je cookies uitschakelt is het mogelijk dat bepaalde grafische elementen foutief worden weergegeven of dat je sommige applicaties niet kan gebruiken. Kijk voor meer info op www.aboutcookies.org.