Naar school met het Groeipakket

Vanaf 1 januari 2019 is het Groeipakket van start gegaan, de nieuwe naam van de kinderbijslag. Voor scholieren zijn er verschillende toeslagen.

De schoolbonus wordt automatisch toegekend aan elke leerling die recht heeft op het basisbedrag in juli. Ook de kinderen die nog niet naar school gaan ontvangen jaarlijks de schoolbonus:

0 – 4 jaar €20,40
5 – 11 jaar €35,70
12 – 17 jaar €51
18 – 24 jaar €61,20

 

Voor kleuters van 3 en 4 jaar die ingeschreven zijn in de kleuterschool en voldoende aanwezig zijn, is er de kleutertoeslag. Deze bedraagt €132,60 per kind per jaar en is niet inkomensafhankelijk.

Voor leerlingen in het kleuter, lager, secundair onderwijs, het BuSO en de hbo5-opleiding verpleegkunde is er de schooltoeslag. De schooltoeslag vervangt de vroegere studiebeurs en is ook inkomensafhankelijk. Als je in Vlaanderen woont wordt de toeslag automatisch toegekend, als je niet in Vlaanderen woont kan je best zelf een aanvraag indienen. De leerlingen in het hoger onderwijs ontvangen hun studietoelage 2019-2020 nog wel van de afdeling Studietoelagen. Let er op dat je aanvraag voor een studietoelage hoger onderwijs voor 1 juni 2020 is ingediend.

Meer info hier


Go to Top