“Koten worden duurder, het aanbod volstaat niet en dat aanbod voldoet ook niet altijd aan de vereisten.”

  • in academiejaar 2020-2021 telt België ongeveer 500.000 studenten
  • gemiddeld 40% tot 45% van de studenten verblijft in één of andere vorm van studentenhuisvesting
  • €424 is de gemiddelde huurprijs van een kot (prijs zonder bijkomende kosten)

Kotprijzen die blijven stijgen, studenten die op hotel gaan omdat ze geen kot vinden of arme studenten die “op krot gaan”,… De voorbije maanden kon je er niet naast kijken in de media: er is een gigantisch   probleem met huisvesting van studenten en dat in alle studentensteden. In april 2022 publiceert de Vereniging van Vlaamse Studenten (VVS) het dossier studentenhuisvesting met 25 aanbevelingen voor de aanpak van de problematiek. Je hebt gezocht naar studentenhuisvesting – Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) De VVS roept de Vlaamse overheid op tot actie om in overleg met studenten deze 25 aanbevelingen op  korte termijn te implementeren. Ze willen niet naar een kotenmarkt evolueren waar een kloof ontstaat tussen de haves en de havenots. ABVV Jongeren ging hierover in gesprek met Arne Buys. Arne is voorzitter van de ‘Revolte Studentenraad’ De studentenaard van HoGent.

 

Hoe groot is het huisvestingsprobleem in Gent? Hoe vaak krijg je hier als voorzitter van REVOLTE vragen over van studenten?

Er is een groot tekort aan studentenkoten in Gent. Bij de dienst huisvesting van de HoGent zijn de  aanvragen voor een studentkot op 1 jaar gestegen met 41% (van 921 aanvragen op 1 juni 2021 naar 1298 aanvragen op 1 juni 2022). Dit zal bij de andere Hogescholen niet anders zijn.

Er gaat geen week voorbij waarin ik geen vragen krijg van studenten over te kort aan koten. Heel veel ouders gaven in april al aan dat ze al maanden aan het zoeken zijn naar een geschikt kot voor hun toekomstige student.

 

Arne, die stijgende prijzen, hoe zwaar leeft dit bij de Gentse studenten? Hoe moeilijk is het om een kot binnen je budget te vinden als student?

Dat er op dit moment woekerprijzen gevraagd worden voor bepaalde koten kunnen we niet meer wegdenken. Ik ben zelf kotstudent in Gent. Ik heb het zelf ook gemerkt vanaf het moment dat we op kot de boodschap kregen dat de huurprijs en de vaste kosten nog met een tiental euro zou omhoog gaan. Dan zijn er verschillende studenten toch wel met de nodige bezorgdheid beginnen nadenken of het financieel nog wel haalbaar blijft op hun kot te blijven behouden. Terwijl voor heel veel studenten hun kot echt noodzakelijk is om hun studie op een goede manier te kunnen doen.

 

Ik vond het persoonlijk zeer jammer om te horen dat studenten ofwel hun kot moeten opzeggen omdat het financieel niet meer mogelijk is of nog erger dat ze niet op kot kunnen gaan en dat ze daardoor een bepaalde opleiding niet kunnen volgen omdat het zonder kot organisatorisch niet haalbaar is!

De dienst huisvesting van de HoGent doet zijn uiterste best om betaalbare koten te realiseren. Studenten die het financieel moeilijk hebben,  krijgen er voorrang. Het publiek aanbod van koten van hogescholen en universiteiten zou moeten uitgebreid worden.

Arne, zal een “Vlaams kotlabel” het kwaliteitsprobleem oplossen?

Het voornaamste probleem is dat het grote te kort aan koten zorgt voor de huidige woekerprijzen in Gent. Hierdoor zullen studenten misschien sneller tevreden zijn met minder kwalitatieve kamers zodat ze toch de kans krijgen om een kot te huren. Dus in dat opzicht sta ik kritisch ten opzichte van het invoeren van een Vlaams kotlabel. Want er bestaat een kans dat er door dat label juist meer kamers uit het aanbod gaan verdwijnen waardoor het aanbod nog beperkter kan worden.

Ik geloof zeker in de sterkte van het kotlabel, als dit op een goede manier uitgevoerd wordt met aandacht voor betaalbaarheid. Zo zal de bekendheid van het tabel ervoor zorgen dat student-huurders en hun ouders meer zullen stilstaan bij de kwaliteit van hun kot.

De kwaliteit van een kot gaat gepaard met de kwantiteit. Hoe meer keuze er is, hoe zorgvuldiger de student zijn keuze over de kwaliteit zal zijn. Dat zal op zijn beurt zorgen dat de minder kwaliteitskoten uit de boot zullen vallen en dat daardoor de verhuurders zullen beseffen dat ze hun koten zullen moeten aanpassen conform het label. Wat er tot slot voor zorgt dat er een groter aanbod zal komen van koten.

Ik wil er nog aan toevoegen dat driekwart van de kotstudenten tevreden is over hun kot en hun kotbaas. Dat bleek uit een enquête bij alle Gentse kotstudenten: https://stad.gent/sites/default/files/media/documents/Studie%20Studentenhuisvesting%202021%20resultaten%20studentenenqu%C3%AAte.pdf

Heeft het zin om lokale besturen en onderwijsinstellingen regels van bovenaf op te leggen? Een Vlaams decreet rond studentenhuisvesting?

Ik denk het wel. Maar er moet voldoende ruimte zijn voor de lokale besturen en onderwijsinstellingen om hun eigen beleid te vormen conform met de noden en behoeften.

De VVS klaagt ook het probleem van discriminatie op de kotenmarkt aan. Welke ervaringen heb jij hier mee in Gent?

We krijgen daar eigenlijk weinig vragen over. Ook Kotagent –  samenwerking tussen dienst Wonen Stad Gent en de hoger onderwijsinstellingen- krijgt weinig signalen. Het enige wat we horen is dat kotbazen liever verhuren aan vrouwen. Dat betekent niet dat er geen andere signalen zijn. Zowel met de studentenraad als de dienst huisvesting van HOGENT moeten daar bewuster mee bezig zijn. Zo kunnen we beter signalen capteren.

 


Go to Top