Jongeren betalen opnieuw de rekening

De regering is opnieuw van plan een verlaging van het minimumjeugdloon in te voeren.

De regering is opnieuw van plan een verlaging van het minimumjeugdloon in te voeren. Dit is niet de eerste keer. Het plan lag al eerder op tafel maar is er toen snel weer afgeveegd wegens te complex in de uitvoering en geen rendement. Waarom het dan nu weer bovenhalen? Omdat er kennelijk nog steeds wordt gedacht dat deze verlaging van alles gaat opleveren. De reden? Het zou jonge werknemers goedkoper maken voor werkgevers en de werkloosheid doen dalen, dus goed zijn voor de economie. Iets wat volledig tegengesproken wordt door de meest recente wetenschappelijke analyses. Dat het bovendien niet echt motiverend is als je vanwege je leeftijd minder verdient dan wat iemand die ouder is voor hetzelfde werk zou krijgen, is kennelijk van ondergeschikt belang.

Geen ervaring

Want, zo zegt de regering, jongeren hebben nog geen ervaring en zijn niet zo productief, dus door hogere lonen zou deze groep zich uit de markt prijzen. Daarnaast zou het een aanmoediging zijn om verder te studeren. Dat het hier duidelijk om een zeer discriminerende maatregel gaat, probeert de eerste minister te weerleggen met het argument dat door een compensatie die nu de werkgever zou moeten betalen aan de jongere, er geen nettoloonverlies gaat zijn. We herkennen onzin als we er tegenaan lopen. Wat de opbouw van sociale rechten betreft, verliest de jongere wel degelijk. De werkgever krijgt deze toeslag terug in de vorm van korting op de bedrijfsvoorheffing.

Alleen maar nadelen

Verschillende studies in ons omringende landen tonen aan dat juist een verhoging van het minimumloon (dus een vastgesteld minimumloon dat niet afhankelijk is van je leeftijd) geen negatief effect heeft op de werkgelegenheid voor jongeren, integendeel. Duitsland ziet het aantal jobs stijgen na invoering van het minimumloon, los van de leeftijd. Want wat blijkt namelijk: discriminerende jeugdlonen creëren vooral tijdelijke en deeltijdse jobs zonder opleidingskansen. Een valkuil voor jongeren om te blijven hangen in onvrijwillig deeltijds en onderbetaald werk zonder vooruitzichten. Zeker niet de gedroomde start van je loopbaan.  Bovendien hebben deze kleine, slecht betaalde contracten direct een negatieve invloed op inkomen in de toekomst. Ook vanuit het oogpunt gezondheid, zowel fysiek als mentaal, is de herinvoering van een minimum jeugdloon een zeer slecht idee. Inzetten op het ondersteunen van jongeren in de vorm van tewerkstellingsprogramma’s die werk en opleiding combineren daarentegen is een zinvollere weg.


Go to Top