Jobstudenten werken steeds meer

Jaarlijks vraagt het interimkantoor Randstad aan 1000 jobstudenten hoeveel uur ze werken, in welke sector en ook hoe zij denken over de 475 uur die zij maximum per jaar als jobstudent mogen werken. De antwoorden zijn verrassend.

Flexibel

Lang leve de flexibiliteit voor werkgever en student? Zo rooskleurig is het allemaal niet. Want die versoepeling heeft een keerzijde.  Wij bij Magik? vinden de uitkomsten nogal zorgelijk. Zo blijkt uit het onderzoek dat:

  • 17% van de jobstudenten werkt tijdens de lesuren
  • De helft al de vraag kreeg van hun baas om tijdens schooluren te werken
  • 1 op 4 tijdens de blok en/of de examenperiode werkt
  • 44% tijdens weekdagen werkt terwijl dit in 2017 26% was
  • 1 op 4 aangeeft dat werken tijdens het schooljaar negatieve gevolgen heeft op hun studieresultaten

Werkgevers profiteren

De flexibele wetgeving is dus voordelig voor werkgevers maar heeft voor de studenten de grens bereikt. Studieresultaten gaan achteruit en de opgedane werkervaring is meestal geen meerwaarde voor de rest van de carrière. Slechts 14% heeft een studentenjob die in het verlengde ligt van hun studie. Dus eerder dan dat je er wat van opsteekt leiden al die studentenjobs vaak tot studievertraging. Dat kan de bedoeling niet zijn want later afstuderen brengt ook weer extra kosten met zich mee.

Zwartwerk

Ook het percentage studenten dat in het zwart werkt neemt toe na een periode van lichte daling. 17% zegt zonder contract te werken en bij de -18 jarigen is dat zelfs een kwart van alle ondervraagden. Dus ook de flexibele studentenjobs zijn geen oplossing om het zwartwerk tegen te gaan, net zomin als de witte kassa’s en de flexijobs dat zijn.

Op eigen benen staan

Belgische studenten trekken goed hun eigen plan bij het bemachtigen van een studentenjob. Maar 1 op 5 wordt geholpen bij het solliciteren en de hele administratie er omheen. Bij studenten onder de 18 ligt het percentage iets hoger.

Wat je altijd al had willen weten:

14% van de studenten werkt niet, doet geen klussen en ook geen vrijwilligerswerk

21% van de studenten werkt in een winkel, 17% in de horeca en 14% bij de overheid of non-profit organisatie (ziekenhuis, bejaardenhuis of soortgelijke instelling)

30% vindt een studentenjob via familie, 17% via een interimkantoor

4% denkt pas na 1 jaar een job te vinden na afstuderen, uit VDAB cijfers blijkt dat 10,5% van de schoolverlaters pas na een jaar werk vindt. Wij houden wel van een beetje optimisme.


Go to Top