https://platformwork.be

Minister Dermagne lanceert een platform om meningen en ervaringen i.v.m. platformwerkers te verzamelen. Dit overlegforum is toegankelijk tot midden december.

Dit platform is bedoeld om een beter zicht te krijgen op de sector (aantal werknemers, loon, enz.). Het zal ook worden gebruikt om de wet over de aard van de arbeidsrelaties te evalueren en om de arbeidsomstandigheden en het statuut van deze werknemers te verbeteren.

Het kabinet van minister Dermagne lanceerde op dinsdag 28 september zijn consultatiewebsite, bedoeld om de meningen te verzamelen van gebruikers, restauranthouders, handelaars, werknemers, maar ook organisatoren of platformbeheerders.

De website is toegankelijk via de website van Minister Dermagne (https://dermagne.belgium.be/nl/tijd-voor-dialoog) of rechtstreeks via de volgende link: https://platformwork.be (om een bericht te plaatsen, moet je je registreren).

De regering is voornemens bijzondere aandacht te besteden aan de arbeidsomstandigheden van platformwerkers, die grotendeels onzichtbaar blijven in officiële statistieken. Daardoor is het erg moeilijk om het probleem aan te pakken en hun werkomstandigheden te verbeteren. Volgens de platformbedrijven is er nog niet voldoende geweten over dit onderwerp.
Het is het hoog tijd om deze vele werknemers uit de schaduw te halen.

Het overlegforum zal tot midden december toegankelijk zijn. Vervolgens zullen de bijdragen geanalyseerd worden en zal er een ontwerp van samenvatting worden gemaakt.

De arbeidsomstandigheden van deze onzichtbare en kwetsbare werknemers moeten dringend verbeterd worden. Deze online tool biedt de gelegenheid om eindelijk over tastbare gegevens te beschikken waarmee we platformbedrijven voor hun verantwoordelijkheid kunnen stellen en werkgevers kunnen verplichten om stappen te ondernemen om de arbeidsomstandigheden van deze werknemers te verbeteren. Werk je zelf via een platform? Neem dan even de tijd om de vragenlijst in te vullen. Maak ook reclame voor de website bij je kennissen die als platformwerker actief zijn.


Go to Top