Het Groeipakket voor studenten en schoolverlaters

Vanaf het schooljaar 2019 – 2020 worden de huidige schooltoelagen (toelage voor kleuter-, lager en secundair onderwijs) vervangen door de schooltoeslag en opgenomen in het nieuwe Groeipakket. De afdeling Studietoelagen behandelt dan alleen nog aanvragen voor de studietoelagen voor studenten in het hoger onderwijs.

Voor leerlingen in het kleuter, lager of secundair onderwijs of studenten die een graduaatsopleiding verpleegkunde (HBO5) volgen, hoeft dan geen aanvraag meer ingediend te worden bij de afdeling Studietoelagen. De berekening en uitbetaling van de schooltoeslag gebeurt via de uitbetaler van het Groeipakket.

Studenten in het hoger onderwijs moeten wel nog altijd een aanvraag indienen bij de afdeling Studietoelagen. Dit kan vanaf 1 augustus 2019 via het digitaal loket. Voor wie in het verleden al een toelage kreeg, wordt eind oktober automatisch een dossier opgestart. Deze studenten krijgen een vooraf ingevuld formulier om een aantal gegevens te bevestigen.

Het onvoorwaardelijk recht op het Groeipakket geldt tot en met de maand van de 18e verjaardag. Schoolverlaters voldoen niet meer aan de voorwaarden om een Groeipakket te krijgen, ze staan niet ingeschreven als leerling of student. Zij hebben vanaf dan nog recht op 12 maanden Groeipakket. Stel dat een schoolverlater na 3 maanden toch weer besluit te gaan studeren, voldoet hij (mits ingeschreven voor voldoende studiepunten) opnieuw aan de voorwaarden op basis van de inschrijving als student. De 3 maanden worden dan in mindering gebracht op de spaarpot van 12 maanden.

Meer info hier


Go to Top