Groene generatie

Vanuit marketing oogpunt is het voor veel bedrijven handig om te weten wat mensen in een bepaalde leeftijdscategorie belangrijk vinden, dan kan je daar een beetje rekening mee houden in je reclamecampagnes. Ook naar de houding van de verschillende generaties ten aanzien van klimaat en duurzaamheid wordt regelmatig onderzoek gedaan. En dan blijkt dat jaren terug steeds meer jongeren in onderzoeken al aangaven klimaat als een prioriteit te zien. Cijfers die politici gemakshalve even naar de andere kant van het bureau hebben geschoven. Of onder de mat vegen ofzo? Algehele verbazing over spijbelende jongeren is dan ook volledig misplaatst.

 

Welke cijfers?

In 2015 werd bijvoorbeeld een grootschalig onderzoek (de Nielsen Global Survey) uitgevoerd onder 300.000 deelnemers, verdeeld onder 60 landen, dus representatief zeg maar. Daaruit blijkt dat 3 op de 4 ondervraagden uit de groep millennials (de generatie geboren tussen 1980 en 1995) bereid waren meer te betalen voor duurzame cadeautjes. Dit was in 2014 nog maar de helft. Ook bij de generatie Y, de generatie geboren tussen 1995 en 2010, was er een sterke stijging van deelnemers die bereid zijn meer te betalen voor producten of diensten die van bedrijven komen die inzetten op gunstige sociale en groene initiatieven, van 55% in 2014 tot 72% in 2015. Trouwens, het zijn niet alleen de jongeren die duurzaamheid steeds belangrijker zijn gaan vinden. Ook onder de babyboomers (1945-1960)  steeg de bereidheid meer te betalen voor duurzame producten met 7% naar 51%. Maar de jongeren doen het dus veel beter. Uit verschillende latere onderzoeken blijkt ook dat jongeren zich steeds meer bewust worden van de noodzaak om klimaatsverandering tegen te gaan.

Snoeihete zomers

Vooral de generatie Z groeide op in een tijd dat iedereen het er wel over eens was dat mensen verantwoordelijk zijn voor de klimaatverandering. Snoeihete zomers, grote overstromingen en regenbuien is hun ogen het duidelijke gevolg. Het gevoel van onmacht is enorm groot. Ze zien duidelijk dat er iets moet gebeuren, maar worden geconfronteerd met lakse politici, bureaucratie en een niet ondertekend klimaatakkoord. Jongeren onderkennen dat klimaatverandering veelomvattend en verschrikkelijk complex is en dat het ze aan macht, kennis en middelen ontbreekt. De Zweedse Greta weet dit verbaal en non verbaal perfect tot uiting te brengen. Ze inspireert niet alleen jongeren in steeds meer landen maar ook volwassenen. Veel scholen laten het spijbelen toe, ouders en grootouders sluiten zich aan bij het protest en ook een groeiend aantal wetenschappers, politici en acteurs steken de spijbelende leerlingen een hart onder de riem. Het einde is nog niet in zicht.

15 maart

Op 15 maart worden in 500 steden in 57 landen schoolstakingen gepland om massaal actie tegen de klimaatverandering te eisen.  “We staken om onze regeringen te zeggen hun huiswerk te doen”, staat op een Facebookpost te lezen. Het protest vindt plaats voor gemeentehuizen en nationale parlementen, van Australië tot Uruguay. In België zal de klimaatmars om 13.30 uur aan het Noordstation in Brussel starten. Er is een oproep gelanceerd aan jongeren, ouders en grootouders, maar ook aan bedrijven, vakbonden en maatschappelijke organisaties. Het belooft groot te worden, be there!

Ook Magik? doet hierbij een warme oproep om je op 15 maart in Brussel te laten horen!


Go to Top