Grenzeloos

Jongeren komen door de globalisering steeds meer in contact met andere culturen en mensen met een andere achtergrond. Wat er gebeurt in eigen streek kan je vaak al niet meer uitleggen zonder een beetje kennis van de wijdere wereld om je heen. De Nederlandse Onderwijsraad bracht een rapport uit over het belang om ‘internationalisering’ als vak in het onderwijs goed vorm te geven om jongeren voor te bereiden om met al die buitenlandse invloeden om te gaan. De onderwijsraad vroeg daarbij Youngworks (een organisatie die meningen van jongeren peilt) om jongeren te bevragen over hoe zij denken over internationalisering binnen en buiten de schoolpoort. Omdat Nederlandse jongeren en Belgische jongeren niet zo gek veel van elkaar verschillen (vergeet die taal), geven we hier wat conclusies.

 

Netflix en een Zweedse vlogger

Bij internationalisering kan je aan van alles buiten je landsgrenzen denken. Een Zweedse vlogger die je via YouTube volgt, bingewatchen op Netflix of daadwerkelijk je rugzak inpakken om al werkend en vakantie vierend door Nieuw-Zeeland te trekken zijn allemaal voorbeelden. Aan leerlingen van 14 tot 19 jaar werd gevraagd hoe het onderwijs hen kan voorbereiden om met al die culturele verschillen om te gaan.

 

Cultuur is buiten de schoolbanken

‘Als ik de straat inloop leer ik al meer over cultuur. Ik vind het wel prima zo. Als ik geïnteresseerd ben in andere culturen zoek ik het wel op’, zegt een meisje van 14. Veel jongeren denken dat in de klas iets leren over andere culturen gelijk staat aan saaie lessen. Terwijl je net op de schoolbanken naast iemand zit met een andere nationaliteit, nadenkt en praat over dezelfde onderwerpen tijdens hetzelfde vak en via schooluitstapjes in contact komt met andere plaatsen en geschiedenis. Maar toch hebben jongeren het idee dat het initiatief en het leerproces bij henzelf ligt en niet per definitie op de schoolbanken hoort.

 

Lesuur ‘internationalisering’

‘Als het een verplicht vak is leer ik het wel, maar dan vergeet ik het daarna toch weer. Daar heb je eigenlijk niks aan’ zegt een jongen van 15 jaar. Of een andere leerling: ‘waarom zal ik nu iets over de mensen in China leren? Wie weet ga ik nooit naar China!’ Leerlingen vinden kennis van de cultuur en de geschiedenis van andere landen zeker waardevol voor hun persoonlijke ontwikkeling. Maar het spreekt ze niet echt aan om hierover in de schoolbanken te leren. Het wordt dan al snel gezien als saai en verplicht. Het is dus geen desinteresse in het onderwerp maar meer in de setting en lesmethodes.

 

Schooluitstap, je prioriteiten

‘Ik wil op schoolreis echt niet alleen maar naar musea gaan. Vrije tijd is juist ook belangrijk’ zegt een meisje van 17. Schooluitstappen gaan in de ogen van jongeren vooral over met elkaar een leuke tijd beleven. De culturele impact ligt wat minder voor de hand. Gelukkig zijn jongeren niet blind voor hun omgeving. Ze willen die intensief beleven maar vooral met elkaar. De cultuurles die er uit voortvloeit  is een bijkomstigheid.

 

Anglo-Amerikaanse popcultuur boven alles

Een meerderheid van de ondervraagde leerlingen wil eventueel verhuizen naar de VS. Maar waarom precies vinden ze moeilijk te benoemen. De VS lijkt symbool te staan voor de overheersende Anglo-Amerikaanse popcultuur. Jongeren kijken en luisteren graag naar alles wat uit de VS komt. Er leeft geen sterke behoefte om eens buiten dit kader te gaan kijken. Op een muziek- of leestip van de leraar Duits zit geen enkele leerling uit het onderzoek echt te wachten. Was Steve Aoki met een Japanse sound gekomen of David Guetta met iets franstaligs had dus volgens het onderzoek niet zoveel uitgemaakt. Trouwens de moeder van David Guetta komt uit Luik.

 

 

 

 

 

 

 

 


Go to Top