Een volwaardige sociale bescherming voor jobstudenten?

Steeds meer studenten en hun gezinnen rekenen om rond te komen op de inkomsten uit studentenarbeid. Dit om de studiekosten te betalen en eenvoudig weg om rond te komen. In 2021 waren er 100 000 meer jobstudenten dan in 2017. Door de lockdowns tijdens de coronacrisis verloren jobstudenten van de ene op de andere dag hun job. Zij konden niet rekenen op een vervangingsinkomen. Jobstudenten hebben daar geen recht op. ABVV-jongeren stelt dat elke werknemer moet genieten van de bescherming van de sociale zekerheid, ook jobstudenten.

Jobstudenten betalen geen volledige RSZ-bijdrage van 13,07% wel een solidariteitsbijdrage van 2,71%. Ook de werkgever betaalt een lagere bijdrage. Door deze kleine bijdrage is het nettoloon van een jobstudent hoger dan van een reguliere werknemer. Maar daardoor hebben ze geen recht op een ziekte-uitkering of een werkloosheidsuitkering bij tijdelijke of economische werkloosheid.

Tegelijkertijd draagt de tewerkstelling van jobstudenten heel beperkt bij aan de sociale zekerheid. Het solidair verzekeringsstelsel gefinancierd door bijdragen van werknemers en werkgevers. Zo is er minder geld beschikbaar voor pensioenen, kinderbijslag, ziekteverzekering …

Het voordeel van het hogere netto-inkomen voor jobstudenten is op lange termijn slecht voor de jobstudent en voor de samenleving.

Deze zomer trekken we de straat op en gaan hierover met jullie in gesprek.


Go to Top