De 30-urenweek is goed nieuws voor iedereen

100 jaar gelden moesten werknemers nog tot 80 uur per week werken. Sindsdien is men in België beetje bij beetje minder gaan werken, zonder minder te verdienen. Wij hebben alvast een standpunt.

Een kortere werkweek is geen nieuw idee

100 jaar gelden moesten werknemers nog tot 80 uur per week werken. Sindsdien is men in België beetje bij beetje minder gaan werken, zonder minder te verdienen. En toch betaalde het systeem zichzelf terug. Een 38 uren week hoeft dus zeker geen eindpunt te zijn.

Jongeren geven vandaag de dag trouwens zelf aan dat een goede balans tussen arbeid en vrije tijd heel belangrijk is. Als ABVV-Jongeren – de vakbond voor studenten, scholieren en jonge werkenden – vinden we dan ook dat de 30-uren week voor iedereen moet worden ingevoerd.

Met z’n allen minder werken en allemaal aan de slag

Toegegeven: onder andere de toenemende robotisering van bedrijven, maakt dat sommige jobs die vroeger door 4 personen gedaan werden, nu door 1 persoon gedaan kunnen worden. Maar dit hoeft niet tot jobverlies te lijden. Door met zijn allen minder uren per week te gaan werken, vangen we dit op, en herverdelen we de hoeveelheid werk. Vooral de bedrijven en de staatskas varen hier wel bij. Als er meer mensen aan de slag zijn, moeten er minder uitkeringen uitbetaald worden.

Met zijn allen minder gaan werken, aan hetzelfde loon in dit systeem is mogelijk. Compenserende  aanwervingen zijn zeker nodig, maar niet steeds voor de volle 100%, want de productiviteit per werknemer stijgt. Minder lange werkweken, zorgen voor minder ziektedagen. Voor bvb verpleegkundig personeel is het logisch dat zij niet hetzelfde aantal mensen kunnen verzorgen in minder tijd.

De werkloosheid daalt hierdoor bovendien, en deze is voor jongeren nog steeds veel te hoog. Langdurig oudere werklozen zullen ook meer kansen krijgen. Bedrijven zullen hen nodig hebben om de jobs in te vullen. Daarom moet de overheid en de bedrijven samen investeren in opleidingen en toeleiding naar werk voor hen.

De 30-urenweek betaalt zichzelf terug

De laatste 70 jaar steeg de productiviteit en dus de winst per werknemer enorm. Dit betekent dat de werknemers die zorgden voor deze winsten, meer opleverden en dus meer moesten gaan verdienen. Dat laatste gebeurde slechts beperkt, er is dus nu en in de toekomst, veel marge om voor hetzelfde loon minder te werken. Uit studies is gebleken dat in een kortere werkweek, een werknemer nog meer gaat presteren per uur. Dat is dus weer goed nieuws voor de werkgever.

Iedereen gelukkiger en gezonder

’s Avonds meer tijd om iets bij te studeren, om met muziek, kunst of verenigingsleven bezig te zijn om voor de opvang van kinderen te zorgen. Kortom we worden er slimmer en gelukkiger van. Het mooie gevolg daarvan is minder stress, minder burn-out en een betere gezondheid voor iedereen! Minder ziektedagen zijn een rechtstreeks gevolg, en daar zal je baas ook weer goed bij varen. Minder behoefte aan medicijnen en minder ziekenhuiskosten, zijn dan weer goed voor de portemonnee van de gezondheidszorg.

Gezin én carrière in balans

Het zijn nog meestal vrouwen die om het huishouden te doen en voor de kinderen te zorgen  deeltijds gaan werken. Hierdoor verdienen zij minder. Nu bestaan er systemen van tijdskrediet, enz… maar niet iedereen kan het zich permitteren om hier gebruik van te maken. Eén ouder gezinnen kunnen dit bvb financieel niet aan. Een kortere werkweek kan bijdragen tot een betere verdeling van de huishoudelijke taken en biedt vrouwen meer kansen om een carrière uit te bouwen. Nu missen vrouwen vaak carrière kansen omdat ze deeltijds gaan werken. De 30-urenweek zorgt zo voor meer gelijke kansen. In afwachting zou het opnemen van ouderschapsverlof verplicht moeten zijn voor zowel mannen als vrouwen. In sommige bedrijven waar een macho- cultuur heerst, durven sommige mannen hier geen gebruik van maken.

Meer info over dit onderwerp vind je door: “poliargus: De kortere werkweek” te googelen. Dit artikel inspireerde ons om als jongerenvakbond een standpunt in te nemen. Ook kijken we met belangstelling uit naar het proefproject van Femma, aangaande de 30 uren week.

Tot slot nog een weetje: in de prehistorie moest de mens maar 15 tot 20 uur per week werken. Er zit dus nog heel wat rek op!


Geef een reactie

Go to Top