Corona – Wat nu met je overeenkomst in het duaal leren?

Schorsing overeenkomsten

Ook voor het duaal leren nieuwe richtlijnen! De Vlaamse overheid heeft beslist om alle overeenkomsten (tenzij uitzonderingen, zie verder) in alternerende opleidingen met onmiddellijke ingang tijdelijk te schorsen. Deze maatregel geldt voorlopig tot en met 5 april. De overeenkomst wordt volledig geschorst wegens overmacht, de onderneming waar je wordt opgeleid hoef je geen leervergoeding door te betalen. De onderneming dient een aanvraag voor tijdelijke werkloosheid voor je in, zodat je komende periode kan overbruggen.

Uitzonderingen

Een uitzondering wordt enkel toegestaan voor leerlingen die opgeleid worden in essentiële diensten en sectoren. Het gaat dan om de handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bevolking. Dat zijn bijvoorbeeld beroepen in de zorg of de voeding.

Overeenkomsten in dergelijke ondernemingen en diensten kunnen onder bepaalde voorwaarden verder lopen, namelijk:

  • wanneer de betrokken sector het mogelijk acht en wenselijk vindt dat de werkplekcomponent wordt verdergezet én
  • wanneer de onderneming het opportuun vindt om de opleiding op de werkplek verder te zetten en de beschermingsmaatregelen kan garanderen.

Leerlingen met gezondheidsproblemen of die samenleven met personen die behoren tot een risicogroep nemen best contact op met de huisarts, en volgen het advies van de huisarts.

Hier vind je meer info.

Aan de slag als jobstudent of met een interimcontract?

Hier lees je meer.


Go to Top