Clicktivism

Kan je goed opschieten met je ouders? Vroeg het pakweg 50 jaar geleden en het antwoord zou anders zijn dan nu. Toen lag het waarschijnlijk in de buurt van verschrikkelijk en niet te doen. Nu zetten jongeren zich minder af tegen ouders. Omdat ‘jong zijn’ de heersende norm is en ouderen proberen er zo lang mogelijk een ‘jonge’ leefstijl op na te houden is het verschil met de echte jongeren steeds kleiner geworden.

Internet

Aan de andere kant worden jongeren steeds vroeger volwassen doordat ze via internet veel informatie krijgen over de wijde wereld. Ze kunnen zich dus op veel jongere leeftijd al een genuanceerde mening vormen. Dat maakt dat de band tussen jongeren en hun ouders ook veel sterker is geworden. Ongeveer 65% van de jongeren is facebookvriend met zijn ouders.

Individualisme

Waarom jongeren zich niet langer keren tegen ouders maar ook niet tegen de bemoeizucht van overheden, onderwijsinstanties of bedrijven komt doordat hun onderlinge binding minder wordt. Uit de ‘Generation What!’enquêtes blijkt dat de mening van jongeren onderling sterk uiteen loopt. Vooral de verschillen tussen hoger- en lager opgeleide jongeren zijn opvallend. Het individualisme is groter geworden en de rol van kerk en politiek is sterk afgenomen. En dan is samen ergens tegen zijn niet zo gemakkelijk meer.

Genderbender

Jongeren maken zich nog zeker druk over een aantal dingen, maar het verzet ziet er anders uit. Er is bijvoorbeeld veel aandacht voor de ‘genderbenders’, mensen die andere opvattingen hebben over het traditionele man- of vrouw- zijn. Organisaties die zich bezig houden met voedselverspilling worden steeds populairder bij jongeren. Zo krijgt Kromkommer steeds meer leden. Veel speelt zich online af en daar weten diverse militante organisaties gebruik van te maken.

Avaaz

Een voorbeeld hiervan is Avaaz. Dit Amerikaanse activistennetwerk richt zich op klimaatverandering, dierenrechten, corruptie, armoede en politieke conflicten. Het wordt beschouwd als ’s werelds grootste en machtigste online netwerk. Deze organisatie zet online petities op om politieke druk uit te oefenen. Ze gebruiken het ‘clicktivism’ (passief protest met een muisklik) voor beleidsbeïnvloeding en agendasetting. Maar jongeren gebruiken sowieso al het internet om hun meningen, frustraties en boosheid te ventileren.

Samen kan het anders

Geëngageerde militante jongeren zijn er dus nog zeker.  Vaak sluiten net de ouderen zich bij het nieuwe gedachtengoed aan. Jongeren dwingen de ouderen als het ware hun mening over een aantal gevestigde normen en waarden opnieuw te overdenken. Denk aan de genderbenders, de aandacht voor duurzaamheid en het groter wordende wantrouwen tegen grote, vaak corrupte, bedrijven zoals de nieuwe platformen. Jongeren zullen zich dus vooral aangesproken voelen door organisaties die hun ideaal delen en zullen zich minder laten leiden door traditionele patronen. Mooi zo!

 

 

 

 

 


Go to Top