Bescherm kwetsbare jongeren

Schoolverlaters kunnen in afwachting van een job en na 1 jaar wachttijd een inschakelingsuitkering krijgen. Deze inschakelingsuitkering is beperkt in de tijd. Maar kan verlengd worden voor jongeren die aan bepaalde voorwaarden voldoen.  Een nieuwe tewerkstellingsmaatregel dreigt de uitkeringssituatie van kwetsbare jongeren te bemoeilijken.  Dit nadat eerder ook de inschakelingsuitkering met strengere voorwaarden werd belast.

 Wat is de inschakelingsuitkering

Om inschakelingsuitkeringen te ontvangen, moet je  een “beroepsinschakelingstijd” doorlopen. Dit is een periode van een jaar na het afstuderen waar jongeren naar werk moeten zoeken zonder dat ze een uitkering ontvangen. Mits twee positieve evaluaties van de VDAB kan de jongere een inschakelingsuitkering ontvangen. Bij aanvang van je uitkering moet je jonger zijn dan 25. Indien je jonger bent dan 21 moet je een diploma secundair onderwijs hebben behaald. Dit zijn de belangrijkste voorwaarden en deze zijn de jongste jaren strenger geworden. ABVV-jongeren ondersteunt nog steeds benadeelden van deze verstrenging bij het opstarten van juridische procedures.

Wat is het beschermingsstatuut

Je kan de inschakelingsuitkering maximaal 3 jaar ontvangen. Voor jongeren die op het einde van beroepsinschakelingstijd nog steeds werkzoekend zijn en aan bepaalde voorwaarden voldoen is er een uitzondering. Deze jongeren krijgen dan een beschermingsuitkering. Het gaat om jongeren met een combinatie van psychologische, medische en sociale problemen die tewerkstelling moeilijk maken. Extra omkadering en begeleiding zijn daarom noodzakelijk.

Wat gaat veranderen

Voor jongeren met een arbeidsbeperking heeft een toekomstige werkgever mogelijk recht op een Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Deze VOP compenseert de kosten en lagere productiviteit die de beperking van de werknemer met zich meebrengt. Jongeren die kunnen tewerkgesteld worden via een VOP hebben tot nog toe recht op een beschermingsuitkering, voorafgaand aan de tewerkstelling.

Met het nieuwe decreet maatwerk bij individuele inschakeling (IMW) zal dit veranderen. Het VOP-label geeft nu toegang tot een beschermingsuitkering in afwachting van tewerkstelling. En daarnaast biedt het VOP-label bij tewerkstelling de garantie op loon en begeleidingspremie. Het VOP-label wordt ingekanteld in het IMW. Met deze inkanteling zullen deze jongeren met VOP-label geen recht meer openen op een beschermingsuitkering…. 600 jongeren dreigen hierdoor getroffen te worden. Het VOP verdwijnt in 2023. Door overgangsmaatregelen zullen jongeren tot juni 2025 beroep kunnen doen op de beschermingsuitkering. Daarna is het voorbij.

Wat wil ABVV – jongeren

Dit is onaanvaardbaar. Het gaat om een zeer kwetsbare groep jongeren wiens kansen op de arbeidsmarkt zeer laag zijn.  600 jongeren ervaren direct de gevolgen en zoveel meer jongeren  zullen in de toekomst zonder inkomen vallen. Wat is de zin van een zeer kwetsbare groep zonder inkomen te zetten?

Je kan gratis lidworden van ABVV-Jongeren.
Om gratis lid te worden volstaat het om ons online inschrijvingsformulier in te vullen op Word gratis lid – ABVV Jongeren (abvv-jongeren.be)

Voor meer info kan je ons contacteren op contact@abvv-jongeren.be

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Go to Top