Alles wordt duurder!

Het voorbije academiejaar 2019-2020 was studeren €68 tot €197 duurder, zo berekende het CEBUD.
(CEBUD is het Centrum voor budgetadvies en -onderzoek van Thomas More)
De grootste stijging was een gevolg van de kosten die Corona met zich meebracht.
Dit academiejaar zal niet corona maar de energiekost heel zwaar doorwegen.

Energie?

De kosten voor energie bleven in 2020 nog binnen de perken maar in ‘21 werden de grote stijgingen op de energiemarkten doorgerekend.
Als energie de voorbije jaren duurder werd, dan was dat het gevolg van regeringsbeslissingen: kosten voor beleid die aan de eindgebruiker werden gefactureerd.

Dit jaar werd een grote prijsstijging op de energiemarkten doorgerekend: een stijging van de prijs die leveranciers zoals Electrabel of Luminus vragen voor gas en elektriciteit. Regeringen hebben hier  weinig of geen invloed op. De vrije markt speelt hier. Die energiemarkt wordt momenteel beïnvloed door een heropleving van de economie maar ook door de kosten die gascentrales maken omdat Europa ze verplicht om CO2-uitstootrechten aan te kopen. Die prijs is de laatste jaren fors gestegen. Verder laat Rusland momenteel de gaskraan iets rijkelijker vloeien richting China dan richting Europa.
Helaas is het slechte nieuws daarmee nog niet voorbij. Doorgaans liggen de energieprijzen – door hoger verbruik – nog hoger in het najaar.

 Wat kan je doen? – Samenaankoop!

Vakbondsleden hoeven we niet meer uit te leggen dat mensen samen veel sterker staan dan alleen. We verspreiden dan ook graag nog eens de boodschap om Samensterker.be  in het oog te houden voor groepsaankopen die echt een verschil kunnen maken. Ook hier geldt de tip, bekijk steeds goed de voorwaarden.
Dit najaar was het onmogelijk om in te tekenen op een groepsaankoop energie. De leveranciers deden door de grote prijsstijgingen geen bod op de groepsaankoop en wie intekende kreeg dus geen voorstel.
Toch blijft een groepsaankoop een interessante piste voor wie wil besparen op zijn kosten, daarom zal Samensterker in mei een nieuwe groepsaankoop voor energie opstarten.


Go to Top