ABVV-Jongeren roept op om deel te nemen aan de Global Strike For Future van Youth for Climate op 15 maart.

 

Als jongerenvakbond hebben we van in het begin vol de acties van de spijbelende jongeren gesteund en we zullen dat blijven doen tot de klimaatzaak een prioriteit wordt op de politieke agenda!

We vragen een toekomstgerichte overheid die stuurt en de transitie niet aan de markt overlaat:

Cruciale activiteiten zoals energie, water, spoorwegen en publieke banken moeten in eigen beheer blijven. Drinkwater dient expliciet als een grondstof beschouwd te worden. Er is nood aan een beleid gericht op het verlengen van de levensduur van producten.

De economie die wij willen is sterker omdat ze zo zuinig mogelijk omgaat met energie en materialen.

Onze klimaatboodschap als jongerenvakbond is er één van sociale rechtvaardigheid.

Een studie van de Internationale Arbeidsorganisatie wees uit dat een ambitieus klimaatbeleid wereldwijd netto meer dan 18 miljoen jobs zou kunnen opleveren tegen 2030, met de kanttekening dat er in de koolstofintensieve sectoren jobs zullen verloren gaan. Klimaatbeleid moet daarom geflankeerd worden door een sociaal beleid, zodat deze werknemers niet de prijs moeten betalen.

Een sociaal rechtvaardige transitie voldoet voor ons aan volgende criteria:

Alle sectoren en partijen leveren een bijdrage waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Iedereen betaalt een redelijk aandeel van de kosten van investeringen. Iedereen deelt in de baten.

Beleid komt tot stand én wordt uitgevoerd met ruime inspraak van burgers en werknemers.

Sociale en ecologische dumping wordt aangepakt. In beide gevallen zijn de mensen die minder sterk staan in de samenleving vaak het grootste slachtoffer. Dit geldt in de eerste plaats voor de armen in het Zuiden.

We zullen diverse regionale acties ondersteunen en allen samen manifesteren in Brussel: afspraak Brussel-Noord 15 maart om 13u00 (Proximus-toren)

 

Jeff Jonckers

Coördinator ABVV-Jongeren

 


Go to Top