ABVV-Jongeren campagne: Claim je uitkering!

De afgelopen jaren werd het systeem van inschakelingsuitkeringen hervormd door de opeenvolgende regeringen. Door al de wijzigingen in het systeem werden heel wat jongeren in een kwetsbare positie gedwongen. Samen met het ABVV kunnen we dit aanpakken. Het ABVV heeft een groot aantal jongeren geholpen beroep aan te tekenen tegen deze beslissing, en dit heeft recent tot positieve resultaten geleid. Daarom lanceren de ABVV-Jongeren een campagne “Eis je uitkering” om nog meer  jongeren te ondersteun. We de bijna 7000 jongeren die onrechtmatig werden uitgesloten van hun recht op uitkeringen alsnog helpen deze te claimen én hun situatie bekend maken.

 Wat is een inschakelingsuitkering?

Om inschakelingsuitkeringen te ontvangen, moeten jonge werkzoekenden eerst een “beroepsinschakelingstijd” doorlopen: na je afstuderen volgt een periode van één jaar waarin de jongeren naar werk moeten zoeken maar waarin  ze geen uitkering ontvangen van de RVA. Gedurende deze periode controleert VDAB tweemaal hun zoektocht naar werk. Op het einde van deze inschakelingstijd, en indien de werkzoekende twee positieve evaluaties heeft gekregen na de controles, kan hij/zij inschakelingsuitkeringen ontvangen, een maandelijks bedrag om de toegang tot de arbeidsmarkt te bevorderen. Maar dit recht op inschakelingsuitkeringen is slechts voorwaardelijk.

Beperkt tot de leeftijd van 25 jaar

Vroeger moest de werkzoekende jongere  de aanvraag van een inschakelingsuitkeringen indienen vóór zijn 30ste verjaardag. Op 30 december 2014 heeft de regering deze leeftijd verlaagd tot 25 jaar. Daardoor kunnen jongeren die ouder zijn dan 25 jaar op het einde van hun inschakelingsperiode geen inschakelingsuitkeringen meer ontvangen. Dit betekent dat je om recht te hebben op inschakelingsuitkeringen je studies moet afronden voor je 24 jaar. Alleen dan kan de uitkering op tijd aanvragen. Dit biedt geen ruimte voor buisjaren of voor lange studies.

Beperkt tot een periode van 3 jaar

Het recht op inschakelingsuitkeringen was vroeger onbeperkt in de tijd. Maar sinds 1 januari 2012 wordt deze uitkeringen beperkt tot maximum 3 jaar voor samenwonenden en tot de leeftijd van 33 jaar voor alleenwonenden en samenwonenden met gezinslast. Na deze periode geeft de RVA geen uitkeringen meer aan deze werkzoekenden, die dus van de ene op de andere dag zonder inkomsten vallen.

Onrechtvaardige maatregelen

Door het steeds wijzigen van de toegangsvoorwaarden is het moeilijker om een inschakelingsuitkering te ontvangen. Veel jongeren, voornamelijk  vrouwen, hebben geen recht meer op een inschakelingsuitkering.
Meer vouwen? Er zitten meer vrouwen in deze situatie doordat vrouwen  minder snel sociale rechten opbouwen omdat ze vaker deeltijds werken, kinderen krijgen enz. Om een volledige werkloosheid te krijgen en dus enkel zouden kunnen terugvallen op de beroepsinschakelingsuitkering.

“De inschakeling van de jongeren op de arbeidsmarkt versnellen” was zogezegd het doel van de wetswijzigingen naast het bereiken van een begrotingsevenwicht door  tekorten te beperken. In de realiteit worden  jongeren  meer blootgesteld aan sociale risico’s. Wie aan lange studies begint wordt afgestraft. Hoe kan je bovendien naar werk zoeken zonder inkomen om de kosten te dragen voor zeg maar printen van documenten, verplaatsingen, kleding, enz.? Bovendien zien jongeren zich genoodzaakt om slecht betaald werk aan te nemen, onder gekwalificeerde jobs met een precair statuut,. Jongeren een  inschakelingsuitkeringen ontzeggen komt neer op het afnemen van hun financiële springplank op hun weg naar zelfstandigheid.
Daarom lanceren de ABVV-jongeren een nieuwe campagne om deze onrechtvaardige wetten af te schaffen.

Claim  je uitkering!

Het ABVV kaartte deze maatregelen die tal van jongeren in een kwetsbare positie dwingt aan. Na enkele honderden beroepsprocedures die werden aangespannen om onze jongeren-leden te ondersteunen werd recent  een eerste slag thuisgehaald. De rechtbank en de RVA hebben deze jongeren in het gelijk gesteld: zij hebben hun rechten kunnen doen gelden en ze ontvingen toch de inschakelingsuitkering die hen tot dan toe geweigerd was.

Werd jij ook uitgesloten van je recht op inschakelingsuitkeringen en wil je komaf maken met deze onrechtvaardigheid?
Eis je rechten op! De ABVV-Jongeren helpen je om een procedure op te starten waarmee je je inschakelingsuitkering kan ontvangen na een vonnis van de rechtbank.

Als je nog geen lid bent dan volstaat het om gratis lid te worden van ABVV-Jongeren.
Wij verwijzen je dan door naar de lokale juridische dienst van het ABVV, en zij helpen je met het verzamelen van de nodige documenten om beroep aan te tekenen als je aan de voorwaarden voldoet. Daarna stuurt het ABVV jouw aanvraag door naar de RVA.

Om gratis lid te worden volstaat het om ons online inschrijvingsformulier in te vullen op
Word gratis lid – ABVV Jongeren (abvv-jongeren.be)

Voor meer info kan je ons contacteren op contact@abvv-jongeren.be

 

 

 


Go to Top