ABVV-Jongeren actie tegen afschaffing woonbonus

“Investeer in sociale woningbouw en renteloze leningen.”

Dat was één van de slogans die we donderdagavond 19 december 2019 in Hasselt projecteerden. De Vlaamse regering Jambon (N-VA) schaft vanaf 1 januari 2020 immers de woonbonus af.
En daarvan zijn veel jonge kopers de dupe.

Wonen moet betaalbaar worden
Veel jongeren kunnen op dit moment al geen woning kopen. Huren neemt een steeds grotere hap uit het budget. ABVV-Jongeren eisen daarom maatregelen voor betaalbaar wonen. Er moeten ook compensaties komen voor het verlies van de woonbonus.
Dat verlies bedraagt voor een koppel dat een huis van 250.000 euro koopt liefst 27.900 euro (het bedrag van de woonbonus bij een lening op 20 jaar).
Compensaties en overgangsmaatregelen zijn broodnodig:  neem de investeringskosten voor renovaties weg, zodat dit toegankelijk wordt voor iedereen, breid het systeem van renteloze leningen zoals via de Energiehuizen uit, of pas een derde-betalersysteem toe.
Meer sociale woningen
Daarnaast is er nood aan een ambitieus investeringsplan in sociale woningbouw. Dat zou ook de prijzen op de private huurmarkt kunnen doen dalen. Woningen zouden dan voor iedereen betaalbaarder worden.
Want de afschaffing van de woonbonus heeft als pervers effect dat meer jongeren zich tot de huurmarkt moeten wenden, waardoor de huurprijzen zullen stijgen.
Volgens het grote woononderzoek uit 2018 bezit de helft van 18-35 jarigen een eigen woning. Volgens Immotheker-Finotheker steeg de gemiddelde leeftijd van de koper tussen 2007 en 2016 van 31,1 jaar naar 36,9 jaar. 60% van de jonge kopers doet dit met financiële steun van de ouders (Onderzoek AXA).
Cadeau aan de rijken
Wie er dan wel baat heeft bij de afschaffing van de woonbonus? De jonge kopers met zeer kapitaalkrachtige ouders: als zij een woning van 250.000 euro kopen zonder lening, dan zijn ze er 2500 euro goedkoper van af. Want zij genieten nu volop van de verlaging van de registratierechten van 7 naar 6 procent. (De woonbonus kreeg je alleen als je een woonkrediet afsloot.)


Go to Top