170.000 sociale huurwoningen en 170.000 gezinnen op de wachtlijst.

Eric Wilms

Vlaanderen telt bijna 170.000 sociale huurwoningen en zowat 170.000 gezinnen op de wachtlijst. Rode Kool ging in gesprek met Eric Wilms, woordvoerder van VIVAS. VIVAS is het Vlaams Netwerk van Sociale huurders die de belangen van sociale huurders verdedigt. Eric is al veertig jaar sociale huurder in Antwerpen. Lees hier het hele interview

Hoe word je woordvoerder van VIVAS?

Eric: Toen ik stopte met werken, vroeg ik aan vrienden wat zij deden in hun vrije tijd. Zij waren actief bij ASH, het Antwerps platform voor sociale huurders, dit is een verzameling van een hele boel bewonersgroepen  in Antwerpen. Zij nodigden mij uit om mee te doen en zo ben ik actief geworden in de sector sociaal wonen en zo bij VIVAS terecht gekomen.

Wat doet VIVAS?

Eric: VIVAS dat zijn de lokale bewonersgroepen van sociale huurders in heel Vlaanderen. Maandelijks is er op Vlaams niveau een stuurgroep, daar ben ik ook lid van. VIVAS heeft ook een groepje sociale huurders  dat frequent samenkomt in Brussel om zich in te werken in de complexe regelgeving van sociaal wonen. VIVAS organiseert jaarlijks een congres waar enkele honderden sociale huurders op afkomen. Op het congres nodigen we ook directies van sociale woningmaatschappijen uit en de minister. Zo horen ze onze noden uit de eerste hand. Het eerstvolgende congres vindt plaats op 11juni 2022 op www.vivas.be

Wat vertellen jullie de minister?

Eric: “Er is na de tweede wereldoorlog volop ingezet op eigendomsverwerving door de traditionele partijen. Ook de vakbonden hebben dit ondersteund. Omdat de pensioenen in België laag zijn is het hebben van een woning een soort pensioenpijler. Tegelijkertijd heeft de overheid de sociale huur verwaarloosd. 40  jaar later nu de private woningen onbetaalbaar zijn geworden kunnen mensen geen eigendom meer verwerven en vinden ze geen plek in een sociale woning.

 “Ik heb de voorbije veertig jaar de populatie zien veranderen.  De ouderen zijn weg en momenteel ontwikkelt de populatie mee met de inwoners van de grote steden: steeds diverser, gekleurder en jonger. De overheid zou meer inspanningen moeten doen om de nieuwe groepen te betrekken bij het sociale en politieke leven zoals men dit in andere landen in Europa beter deed.”

Minister van wonen Diependaele is bezig aan een grote hervorming.

Eric: ”Het grote plan van minister Diependaele is om één grote huisvestingsmaatschappij over te houden per stad of gemeente. Daar gaat nu veel tijd en energie naar toe. We vrezen dat er veel personeel en expertise zal verdwijnen door deze fusie. En wat gebeurt er met overdracht van gronden en huizen?  Dit proces leidt er toe dat er maatschappijen zijn die huizen en gronden verkopen. Dus door de maatregel van de minister verkleint het aanbod!”

Er komt ook in elke gemeente een bijzonder toewijzingscomité met mensen uit het middenveld die de nood van de kandidaten zal beoordelen. Dit komt bovenop de beoordeling door de woningmaatschappij. Dit lijk ons niet efficiënt.

Samen met de schaalvergroting is er ook de verstrenging van de voorwaarden voor toelating. Zo moet je de voorbije tien jaar, vijf jaar in de gemeente gewoond hebben voor je aanmerking komt voor een sociale woning.  Wat de instroom van buiten de gemeente zo goed als verhinderd”

Doen jullie dat allemaal zelf?

VIVAS is erkend door de overheid maar krijgt hiervoor geen middelen. Wel kunnen we rekenen op het Vlaams Huurdersplatform (VHP). Zij ondersteunen ons inzake regelgeving en zij financieren de organisatie van ons jaarlijks congres.

Welke tips wil je tenslotte aan onze lezers meegeven?

Eric: “Iedereen die een sociale woning zoekt schrijft zich best zo snel mogelijk in bij de woningmaatschappij. Het kan jaren duren voor je een aanbod krijgt maar we kunnen maar hopen dat het aanbod zal stijgen. Aan sociale organisaties als de vakbond vraag ik om het thema op de politieke agenda te houden!”


Go to Top