Sociale Verkiezingen mei 2016

TUSSEN 9 EN 22 MEI WORDEN IN HEEL WAT BEDRIJVEN IN BELGIË SOCIALE VERKIEZINGEN GEORGANISEERD. HET PERSONEEL KIEST DAN WIE HEN VERTEGENWOORDIGT TEGENOVER DE BAAS. DIT ZIJN NIET DE ZOVEELSTE POLITIEKE VERKIEZINGEN


SOCIALE VERKIEZINGEN, NOG MÉÉR VERKIEZINGEN?

Sociale verkiezingen zijn niet meer dan gewone verkiezingen, maar dan wel op een bedrijf. Op die manier zijn de werknemers vertegenwoordigd in het bedrijf, zijn er gesprekspartners om met de werkgever te discussiëren. Wanneer je op je ééntje aan je baas loonsverhoging zou vragen, maak je immers minder kans om die effectief te krijgen. Daarom kiezen een heleboel collega’s samen één of meerdere mensen die hen vertegenwoordigen. Die vertegenwoordigers zijn vakbondsmensen die dan voor gans de groep met de baas onderhandelen. Op deze manier heeft elke werknemer zijn zeg. Sociale verkiezingen worden om de 4 jaar gehouden in meer dan 6.000 bedrijven in België. In vele kleinere bedrijven worden geen sociale verkiezingen georganiseerd en zijn er dan ook geen vakbondsafgevaardigden. In alle grotere bedrijven is het wettelijk verplicht. Als er geen vakbondsafgevaardigde is op je bedrijf, kan je uiteraard steeds terecht bij je vakbondssecretaris. Hij werkt professioneel voor jouw sector en verdedigt zo mee jouw rechten en staat je bij met advies.

KIES JE DAN OOK VOOR POLITIEKE PARTIJEN?

Neen. Je kiest een personeelsvertegenwoordiger of vakbondsafgevaardigde, geen politieker. Elke kandidaat voor de sociale verkiezingen komt dus (meestal samen) op voor één van de vakbonden. Er zijn immers 3 officiële, grote families waar je je kan bij aansluiten als lid. Maar ook als je geen lid bent, kan je tijdens de sociale verkiezingen toch stemmen voor één van die drie. De groene, blauwe en rode vakbond hebben elk hun eigenschappen. Het rode ABVV is de meest gewaagde vakbond. Geen vakbond voor watjes als het ware. Recht voor de raap, vrij en vrank, onafhankelijk en sterk. In de praktijk vertaalt zich dat meestal in een dikker eisenpakket en hardere acties om van de bazen te krijgen wat je vraagt. Het ABVV telt 1.500.000 leden maar verdedigt wel àlle werknemers uit het hele land. Het ABVV krijgt in verhouding, meestal ook meer stemmen dan dat ze leden hebben. Het groene, christelijke ACV heeft iets meer leden als het ABVV. Het blauwe, liberale ACLVB telt ongeveer 300.000 leden. Vermits vakbonden grote organisaties zijn, zijn er ook verschillende onderdelen wat het niet altijd even duidelijk maakt. Zo denken je ouders of vrienden misschien dat ze geen lid zijn van het ABVV, maar zijn ze dat wel omdat ze lid zijn van BBTK (de bediendevakbond van het ABVV) of de ACOD (de overheidsvakbond van het ABVV). Het makkelijkste is de kleur: rood, groen, of blauw.

WAAROM ZIJN VAKBONDEN BELANGRIJK?

Stel dat er op je bedrijf dringend nieuwe werkhandschoenen nodig zijn en meerdere mensen denken daar ook zo over. Als iedereen dit apart gaat vragen, gaat de baas zich misschien verschuilen achter excuses zoals “het gaat slecht”, “dat kost geld en dat is er niet” of “volgende maand waarschijnlijk”. Dan is het dus logisch dat je vakbondsafgevaardigde die eis duidelijk maakt naar de werkgever en zegt dat die handschoenen er moeten zijn voor iedereen, en wel snel ook. Het gaat immers over jouw vingers hé! Of stel dat je met z’n allen keihard gewerkt hebt, en het bedrijf superwinsten boekt (zo zijn er wel wat). Het meest eerlijke is dan toch dat iedereen die daar hard voor gewerkt heeft, hier ook iets van krijgt? Een bedrijf maakt immers raar of zelden winst enkel dankzij de baas, toch? Wel, dan vragen de vakbondsafgevaardigden in naam van iedereen van het bedrijf een eerlijk deel van de koek: een premie, een loonsverhoging, maaltijdcheques, etc. Het is dan ook altijd makkelijker dat er een vakbondsafvaardiging bestaat die dit kan vragen. Zo sta je sterker als personeel. Je staat immers niet meer alleen tegenover je baas, maar met een ganse groep, en die roep heeft één of meerdere vertegenwoordigers. Het gaat dan soms over de kracht van het getal, van de groep personeelsleden, tegenover de macht van het geld, de macht van de chef, het management of het bestuur van een bedrijf. De kleintjes tegenover de groten. Gelukkig zijn de kleintjes met meer en kunnen ze zo de groten (soms) wel aan. Meer informatie: www.workingclassheroes.be